Retur til utlandet

Returnere eller bytte varer fra utlandet

Den enkelte nettbutikk vil gi deg informasjon om hvordan du skal returnere varene.

For å få refundert toll og avgifter ved retur eller bytte av varer kjøpt på nett, må du kunne dokumentere at varen er fortollet inn i Norge og at den er sendt i retur.

Hvis en vare som tidligere er fortollet inn i Norge blir sendt tilbake til utlandet, kan du søke om å få avgiftene refundert.

Fortolling av varer som sendes til utlandet

Mer informasjon fra toll.no om retur til utlandet:

Regler for tilbakebetaling av toll (toll.no)