Vilkår mottakerstyrt gjensetting

Ved å inngå avtale om Tjenesten, aksepterer du følgende:

  • Ved å bestille Tjenesten gir du oss/Posten fullmakt til å sette igjen pakken på avtalt sted. Pakken må kunne plasseres slik at den ikke er i konflikt med gjeldende brannforskrifter.

  • Når pakken er plassert på avtalt sted, er du som mottaker ansvarlig for pakken.
  • Mottaker påtar seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av pakken etter levering på avtalt sted.
  • Når vi har utlevert pakken på avtalt sted, får du en kvittering av oss på sms.

Tjenesten kan bestilles på alle pakker som skal leveres hjem i tidsrommet kl. 08.00–21.00 og hvor du vanligvis må signere for mottak av pakken.

Tjenesten anbefales ikke i større byer eller bygårder med mindre Posten har mulighet til å levere pakken i et lukket portrom eller lignende. Ikke alle adresser i Norge er egnet for å hensette varer, men det må du som mottaker vurdere. 

Tjenesten kan ikke bestilles på pakker som krever identifikasjon, inneholder farlig gods eller på pakker som er temperatur-sensitive, eksempelvis legemidler.