Vilkår for å sette igjen pakken

Ved å inngå avtale om Tjenesten, aksepterer du følgende:

  • Ved å bestille Tjenesten gir du oss/Posten Bring fullmakt til å sette igjen pakken på avtalt sted. Pakken må kunne plasseres slik at den ikke er i konflikt med gjeldende brannforskrifter.

  • Når pakken er plassert på avtalt sted, er du som mottaker ansvarlig for pakken.

  • Mottaker påtar seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av pakken etter levering på avtalt sted.
  • Når vi har utlevert pakken på avtalt sted, får du en kvittering av oss på sms.

Tjenesten kan bestilles på alle pakker som skal leveres hjem i tidsrommet kl. 08.00–21.00 og hvor du vanligvis må signere for mottak av pakken.

Tjenesten anbefales ikke i større byer eller bygårder med mindre Posten har mulighet til å levere pakken i et lukket portrom eller lignende. Ikke alle adresser i Norge er egnet for å hensette varer, og det må du som mottaker vurdere. Pakken leveres rett utenfor ytterdør, gjelder også bygårder (sjåføren har ikke nøkkel).

Tjenesten kan ikke bestilles på pakker som krever identifikasjon, som det skal betales for eller på pakker som er temperatur-sensitive, eksempelvis legemidler.