Informasjon om behandling av personopplysninger – Norgespakke stor

Dette dokumentet beskriver hvordan Posten Bring (heretter «vi») behandler dine personopplysninger ved bestilling av Norgespakke™ stor.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Bring-konsernets generelle personvernerklæring. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med oss for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine. 

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og for hvilke formål

Ved bestilling av Norgespakke™ stor på nett må du oppgi avsenders og mottakers navn og adresse. Disse opplysningene vil stå på adresselappen. Vi benytter mottakers navn og adresse for å levere Norgespakke™ stor. Avsenders navn og adresse benyttes hvis sendingen må returneres.

Ved bestilling kan du også opp din e-postadresse.  E-postadressen benyttes til å sende deg kvittering når bestillingen er gjennomført. 

Du kan også velge om du vil fylle inn telefonnummer ditt for å få automatisk utfylling av adressefeltene. Det er frivillig å benytte. Vi lagrer ikke telefonnummeret. 
 
Hvis du oppgir mottakers telefonnummer ved bestilling så kan vi varsle mottaker elektronisk om at sendingen har ankommet utleveringsstedet. Hvis ikke telefonnummer oppgis sendes varselet om pakken i posten. 

Betalingsinformasjonen som registreres benyttes til å ta betalt for tjenesten.

Behandlingsgrunnlaget vårt for å behandle de oppgitte personopplysningene er for å oppfylle vår avtale med deg.  

2. Lagringstid 

Personopplysninger og sendingsdata slettes når avtalen er avsluttet og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 

3. Spørsmål og klager

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.