Vilkår for Norgespakke™ samme dag

Bruk

Tjenesten er tilgjengelig for privatpersoner mandag til fredag. Det er ikke tillatt for bedrifter å benytte denne tjenesten, men det er lov for privatpersoner å bestille både henting og levering til/fra kontoradresser.

Emballering

Det stilles ikke krav til emballasje eller adresselapp, men vi anbefaler forsvarlig innpakning dersom man ønsker å sende verdifulle gjenstander.

Minimums- og maksimumsmål

  • Maks vekt: 35 kg per sending
  • Maks mål: inntil 120 cm lang
  • Må kunne håndteres av én person

Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Bring pakkens verdi inntil kr. 1500. Dersom pakken blir ødelagt eller forsvinner kan avsender få refundert vareverdi opptil kr. 1500. Bring er ikke ansvarlig for følgeskader av for sen leveranse.

Avsender bærer ansvaret for at generell beskrivelse, størrelse- og vektbeskrivelse samsvarer med realiteten. Bring og våre bud påberoper seg retten til å ikke godta godset, uten vederlag, dersom godset ikke er innenfor våre oppgitte målkrav, ikke får plass, eller av annen grunn ikke lar seg frakte.

Henting

Det er avsenders ansvar å påse at pakken ligger der det er avtalt at den skal ligge.

Avsender bærer risikoen for pakken, og dens innhold, frem til den er hentet av et av våre bud. Bekreftelse av opphenting er tilgjengelig i sporingsgrensesnittet til avsender.

Levering

Det er mottakers ansvar å påse at det er mulig å levere pakken der det er avtalt. Mottaker kan om ønskelig velge å få levert pakken utenfor døren, og dette velges i mottakers sporingsgrensesnitt. Dersom ingenting er avtalt vil speditør forsøke å levere til personen som er oppgitt av avsender.

Mottaker bærer risikoen for pakke, og dens innhold, etter at den er levert på avtalt sted av våre bud. Bekreftelse for leveringen er tilgjengelig i sporingsgrensesnittet til mottaker.

Innhold

Pakken skal ikke inneholde noe som er ulovlig, farlig, eller på annet vis uhensiktsmessig å frakte, deriblant, men ikke avgrenset til:

  • Temperatursensitivt gods
  • Kjemikalier, eksplosiver, brannfarlig gods, eller replikaer av disse
  • Levende dyr
  • Våpen, ammunisjon, eller replikaer av disse
  • Stoffer som står på Legemiddelverkets narkotikaliste, eller andre ulovlige stoffer
  • Alkohol og/eller alkoholinnholdig mat/drikke

Våre bud har retten til å selv, eller påkalle andre med relevant ekspertise, inspisere hvorvidt godset er farlig, dersom det er mistanke om dette.

Angrerett

Angrerett gjelder frem til oppdraget er tildelt ett av våre bud. Kontakt 22 66 61 00 så fort som mulig for å benytte deg av angreretten. Dersom oppdraget ikke er tildelt et bud vil refusjon forekomme så fort det lar seg gjøre.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold. Se Postens generelle leveringsvilkår. Alle reklamasjoner skal inneholde kjøpsdokumentasjon inkludert verdi på tapt/skadet vare, samt bestillingskvitteringen fra kjøpet av frakt.

Reklamasjoner sendes til ordre.oslo@bring.com. Bring påberoper seg retten til å avvise erstatningskravet dersom det er skjellig grunn til å tro at fraktpakken ikke inneholdt det som fremkommer i erstatningsforespørselen. 

For øvrig gjelder Posten Brings generelle leveringsvilkår for posttjenester.

Kontakt

Tjenesten utføres av Bring Courier & Express AS, org. nr. 979 427 107. Kontakt oss på 22 66 61 00 på vegne av Posten Bring AS, org. nr. 984 661 185.

Kundeservice er tilgjengelige på 22 03 00 00, og på https://www.posten.no/kundeservice/kontakt-oss 

Revisjon

Gjelder fra desember 2020