Vilkår for personlig frimerke

1. Generelt

Personlige frimerker kan brukes som vanlige frimerker i Norge, Europa og øvrige verden.

Du kan bestille frimerkene ved å laste opp bilder på vår nettside og følge instruksjonene der.

For å kunne handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Du kan kjenne deg helt trygg når du handler. Posten benytter godt utprøvde og sikre betalingsalternativer. Ved bestilling betaler du med ditt VISA eller Mastercard. Vi benytter Netaxept som sørger for trygg og enkel eHandel.

Vi tar forbehold om at skrivefeil i produktinformasjonen kan forekomme.

Service og reklamasjoner

Henvendelser kan rettes til personlige.frimerker@posten.no eller telefon 23 14 78 70.

2. Anvendelsesområde og gyldighet

Disse leveringsvilkårene benyttes når Posten Bring AS (heretter kalt Posten) selger personlige frimerker til privatpersoner, bedriftskunder eller organisasjonskunder (heretter kalt kunden). Gjennom å foreta en bestilling godkjenner kunden leveringsvilkårene.

Bestillingsavtalen for personlige frimerker trer i kraft når Posten har godkjent kundens bestilling.

3. Behandlingsprinsipper og behandlingsmåter

Posten bistår bare med teknisk fremstilling og distribusjon av personlige frimerker og står ikke ansvarlig for lovligheten av eventuelle ytringer eller annet innhold på frimerkene.

Kunden er ansvarlig for at materialet ikke forårsaker avbrudd eller skade for Posten eller utenforstående, blant annet skal materialet ikke inneholde virus eller ha egenskaper hvis hensikt det er å sette ut av funksjon eller på annen måte skade programvare, maskinvare, informasjon eller lignende.

Dersom motivet har tekst på annet språk enn norsk, må kunden på anmodning levere en offisiell norsk oversettelse av teksten, utført av en autorisert oversetter, før Posten kan behandle bestillingen. Kunden er klar over at Posten i slike tilfeller har rett til å fjerne og slette de aktuelle bildefilene. Posten kan nekte å produsere personlige frimerker som ikke er verdige et frimerke, blant annet bilder, figurer og tekst:

  • som inneholder upassende eller utilbørlige motiver, er ulovlige, skadelige, truende, opprørende, nedsettende, usedelige, rå, krenkende, frastøtende eller uanstendige. Foto/illustrasjon som inneholder nakenhet, vil ikke under noen omstendigheter bli godtatt som frimerkemotiv.
  • som inneholder statlige, samfunnsmessige eller lignende symboler eller kjennetegn.
  • som krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen enerett, personers rett til sitt eget navn, bilde og privatliv.
  • hvis publisering er i strid med straffelovgivningen eller annen lov.

Posten har rett til i samsvar med norsk lov å overlate materiale som nevnt ovenfor til kompetent myndighet hvis Posten mottar materiale som kan påføre den som har levert det sivil- eller strafferettslig ansvar, eller hvis materialet strider mot Postens eller kompetent myndighets direktiv eller bestemmelser.

4. Bestilling av produkt, avbestilling, leveranse og betaling

Personlige frimerker bestilles på posten.no/personlige. Bestillingen er bindende. Siden varen fremstilles etter kundens spesifikasjoner, er det ikke angrerett på dette kjøpet, jf. angrerettloven § 22 e).

Bestillinger som er godkjent av Posten, leveres i henhold til den pris som gjelder på bestillingsdagen. For alle leveranser legges det til en ekspedisjonskostnad, p.t. kr 35,00. Minste bestilling for personlige frimerker er 20 stk. (ett ark). Normal leveringstid er ca. fire virkedager, men slik leveringsfrist kan ikke garanteres.

Bestillingene leveres per post, enten som brev eller pakke. Bedriftskunder kan betale personlige frimerker med faktura. Bedriftskunder identifiseres ved hjelp av organisasjonsnummer. Uten gyldig organisasjonsnummer kan man ikke bestille personlige frimerker med bedriftsvilkår. Privatkunder må betale med betalingskort ved bestilling.

5. Materiale, tekniske data

Materiell returneres ikke. Bilder og personopplysninger som er lagt inn for produksjon av personlige frimerker, lagres av Posten. Alt dette slettes dersom det ikke har vært i bruk på 2 år.

Bilder må være i filformatet jpeg, minimum 480 x 640 piksler.

6. Immaterielle rettigheter

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til alle Postens egne produkter tilhører Posten, alternativt selskap i samme konsern eller deres samarbeidspartnere. Posten får ikke immaterielle rettigheter til materiale som kunden har levert. Disse rettighetene forblir hos kunden.

Kunden får disposisjonsrett over de bestilte personlige frimerkene, som gir rett til å benytte de personlige frimerker i uforandret form.

Kunden er ansvarlig for at han har alle nødvendige rettigheter til bilder som lastes opp. Hvis det på bildene som kunden har sendt inn finnes bilde av person og/eller navn, har kunden ansvar for å få tillatelse fra personen det gjelder til å benytte bilde/navn i samsvar med leveringsvilkårene for personlige frimerker. Hvis kunden vil produsere personlige frimerker av bilder som er tatt i fotoatelier, av skolefotograf ol, eller av bilder tatt av en utenforstående, skal kunden først kontrollere med fotografen at kunden har tilstrekkelig opphavsrett eller annen rett til å produsere personlige frimerker. Det er ikke tillatt å produsere personlige frimerker med motiv av tidligere utgitte norske frimerker uten nærmere avtale med Posten. Internasjonale frimerker godkjennes normalt ikke som motiv på norske personlige frimerker. Kunden har ansvaret for bruken av bildene.

Materialet skal ikke krenke noens personvern, rettigheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, og skal ikke stride mot god praksis, lover eller myndighetenes forskrifter. Posten har ikke plikt til å kontrollere immaterielle eller andre rettigheter til materiale som kunden har levert. Kunden er ansvarlig for egen regning for eventuelle konflikter og eventuelle forårsakede saksomkostninger eller andre kostnader, skadeserstatning og andre erstatningsforpliktelser som kan oppstå på grunn av det materialet kunden har levert, og skal holde Posten skadesløs ved krav fra tredjepart som følge av manglende rettigheter til å bruke bildet eller andre forhold ved bruken av frimerket.

7. Om våre priser

Alle priser er i norske kroner og inklusiv moms. Ekspedisjonskostnad kommer i tillegg.

Prisene på personlige frimerker er noe høyere enn for ordinære frimerker. Dette fordi personlige frimerker spesialproduseres til hver enkelt kunde. Frankeringsverdien er likevel for vanlig post innland, Europa eller øvrig verden.

8. Brukstid

Personlige frimerker har ubegrenset brukstid.

9. Feil og reklamasjoner

Det vil alltid være et avvik i farger på bilder mellom skjerm og papir. Produktet anses å ha feil hvis det i vesentlig grad skiller seg fra det opprinnelige bildet. Kunden må reklamere for eventuelle feil som er oppdaget til Posten snarest og innen 30 dager fra mottak av leveransen. Postens ansvar for feil ved produktet er i første rekke begrenset til å korrigere feil som Posten har ansvaret for. Posten har ikke ansvar for kundens feil eller feil som er forårsaket av tredjepart.

10. Erstatning av kostnader og skader

Erstatning fra Posten er begrenset til høyst bestillingens verdi.

11. Endring av vilkår

Posten forbeholder seg retten til å endre disse leveringsvilkårene.

12. Andre vilkår

Tvist i forbindelse med disse vilkårene skal endelig avgjøres av norsk rett.