Vilkår for verdibrev

Sender du Verdibrev, får du kvittering på at brevet er innlevert. Mottaker varsles om at sendingen er ankommet det lokale postkontoret og må legitimere seg og signere for at brevet er mottatt.

Adressering

Begrenset til en mottaker. Brevet kan adresseres til et firma eller én person, ikke flere personer.

Verdi

Verdien på innholdet begrenses oppad til kr 40 000,–.
Sendes flere verdibrev fra én avsender til én og samme mottaker er begrensningen
kr 40 000,– pr dag.

Merking og forsegling

Verdien må skrives på brevet. Verdien kan angis med virkelig eller lavere verdi, maks kr 40 000,–. Penger og frimerker må oppgis med virkelig verdi.

Brevet forsegles med forseglingstape godkjent av Posten. Navnetrekk eller firmastempel skal settes under tapen. Forseglingstape får du kjøpt på Posten.

Innlevering

Postkontor, utvalgte Post i Butikk og landpostbud.

Leveringstid

Verdibrev kan kun sendes innenlands. Leveringstiden vil normalt være 3 virkedager.

Sporing

Verdibrev kan spores i vår sporingstjeneste

Erstatning

Inntil kr. 40 000,–.

Posten er ikke ansvarlig for følgeskader, jf. Postens generelle leveringsvilkår, punkt 14.2. Dersom du ønsker forsikring mot følgeskader anbefales tjenesten Ekspress over natten som har følgeskadeerstatning som del av vilkårene

Vekt

Inntil 2 kg.

Format

Som for postsendinger.

Kvittering

Ja, med sporingsnummer.

Utlevering

Hentes av mottaker mot fremvisning av hentemelding, på postkontor, Post i Butikk og landpostbud.

Hentefrist er 14 dager. Er sendingen ikke hentet innen 14 dager, blir den sendt i retur. Påminnelse blir sendt mottakeren etter 5 dager.

Revisjon

Gjelder fra 1.1.2018.