Talerobot og informasjon om behandling av dine personopplysninger

1. Innledning

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan Posten Bring AS (Posten) behandler dine personopplysninger når du kontakter oss ved bruk av vår talerobot.

I tillegg til denne spesifikke personvernerklæringen gjelder Posten Brings generelle personvernerklæring. Der kan du blant annet lese mer om hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som registreres som følge av din bruk av taleroboten er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombudet i Posten Bring AS, på e-postadressen: personvernombud@posten.no.

2. Kort om Posten Brings talerobot

En talerobot er enkelt forklart et dataprogram som er utviklet for å samhandle med mennesker ved hjelp av tale.

Du kan få svar på det du lurer på om sending av pakker og brev, sporing av pakker, flytting, eller Digipost, for å nevne noe.

Taleroboten er tilgjengelig ved å ringe 22 03 00 30.

3. Hvilke opplysninger bruker vi og hvorfor?

Når du bruker taleroboten:

Taleroboten får telefonnummeret ditt når du ringer inn. Videre brukes telefonnummeret ditt til å spore sendinger dersom du ønsker å benytte taleroboten til det. Taleroboten vil i forbindelse med sporing behandle og opplyse følgende om sendingene dine: siste status, estimert leveringstidspunkt og eventuelle avvik i produksjon.
Utover dette er det eventuelle spørsmål du stiller til taleroboten som behandles.
 
I den grad vi behandler personopplysninger er det for å kunne besvare henvendelsen din på best mulig måte.

Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) fordi behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne gi deg svar via taleroboten slik du ber om.

Utvikling av taleroboten:

Vi tar stikkprøver av kundenes spørsmål i taleroboten for å forbedre talerobotens svar og tar derfor opptak av samtaler for gjennomgang i forbedringsarbeid.

Statistikk og evaluering:

Vi benytter spørsmålene som stilles i taleroboten til å utarbeide statistikk og på annen måte å evaluere bruken, men bruker ingen personopplysninger i denne forbindelse.

4. Sletting

Samtalen din med taleroboten lagres i 30 dager med mindre du velger å slette samtalen når du er ferdig. For å slette samtalen gjør du følgende; si «slett samtale».

5. Leverandør

Boost.ai AS og AVO Consulting AS er leverandører av taleroboten. De behandler eventuelle personopplysninger om deg på våre vegne og i henhold til databehandleravtale inngått med Posten.

6. Hvis taleroboten ikke kan svare og du ber om å komme i kontakt med en medarbeider på kundeservice

Hvis du stiller spørsmål som taleroboten ikke kan svare på får du tilbud om å bli satt over til en kunderådgiver. Ditt telefonnummer vil da følge med til kunderådgiveren som tar imot din samtale.

Det opprettes automatisk en sak som kunderådgiveren kan arbeide videre med. Saken lagres i 3,5 år hvis det gjelder klage eller reklamasjon. Saker som gjelder rådgivning, informasjon eller andre tjenester lagres i 1,5 år.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av ovennevnte opplysninger er GDPR artikkel 6 nr. bokstav f) fordi vi har vurdert det slik at hensynet til den enkeltes personvern ikke veier tyngre enn Postens interesse i å behandle personopplysningene for nevnte formål.