Vilkår for Norgespakke™ neste dag

Innlevering

På postkontor eller Post i Butikk. Pakken må leveres innen Postens innleveringsfrist for at pakken skal komme frem dagen etter.

Leveringstid

Levering til mottaker innen kl. 09.00, 11.30 eller 16.00 neste dag mandag til fredag er hovedregel til de fleste byer og større tettsteder, men vil alltid være avhengig av hvor pakken sendes fra og til. Utover dette tilkommer en ekstra dag leveringstid.

Se mer for korrekt fremsendingstid

Utlevering

Pakken leveres på døren til mottaker mot kvittering. I områder med levering innen kl. 09.00 forsøkes pakken levert en gang til innen kl. 16.00 samme dag dersom mottaker ikke er til stede ved første leveringsforsøk. Øvrige områder har ett leveringsforsøk. Pakker som ikke har latt seg utlevere kan hentes på Post i Butikk/postkontor.

Tidsgaranti

Fraktbeløpet refunderes ved forsinkelser, hvis ikke forsinkelsen skyldes force majeure (streik, innstilte ruter) eller feil fra avsenders side.

Sporing 

Du kan spore pakken her ved hjelp av sendingsnummeret.

Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Posten sendingens verdi med inntil 50 000,– kroner. 

Ved tap er det avsender som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen, mens det ved skade er det mottaker som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen. Dersom sendingen ikke er forsvarlig emballert og dette kan medvirke til tap eller skadet innhold kan krav om erstatning bli avvist.

Relevant dokumentasjon kan for eksempel være:

  • kopi av kvittering fra kjøp av gjenstand/innhold i pakken
  • bilde av pakke-emballasje, eventuelt beskrivelse av påskrift/logo e.l. som kan bidra til identifisering av pakken
  • ved skade: bilde av skadet gjenstand/innhold og av indre/ytre emballasje

Erstatning vil ikke bli utbetalt ved mangelfull eller uriktig dokumentasjon. Innholdet/emballasjen må tas vare på til saken er ferdigbehandlet.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å mistenke at et påstått tap ikke er reelt, kan det bli aktuelt å avslå kravet om erstatning. Slike omstendigheter kan for eksempel være at avsender tidligere har fremsatt gjentatte krav i et omfang og av en karakter som avviker fra hva som ellers er normalt, eller at avsender har fremlagt forfalsket dokumentasjon.

Forsøk på svindel eller andre straffbare forhold kan bli anmeldt til politiet.

Format

Minimumsmål: 23 cm land, 13 cm bred og 1 cm tykk.
Maksimumsmål: inntil 120 cm lang, 60 cm bred og 60 cm tykk.

Vekt

Inntil 35 kg.

Merking

Eget adressekort.

Må adresseres til gate-/stedsadresse med tilhørende postnummer (ikke til postboksadresse).  Riktig postnummer for gateadresse kan finnes her.

Dette kan ikke sendes som Norgespakke™ neste dag

  • Alt som defineres som farlig gods, f.eks. batterier, kosmetikk (neglelakk, hårspray, parfyme), annet brannfarlig- og eksplosivt materiale
  • Narkotiske stoffer
  • Levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr – unntak for insekter
  • Kopivarer/piratvarer
  • Wet Cargo – eller flytende innhold

Slik pakker du inn små og store pakker

Kvittering

Avsender mottar kvittering ved innlevering.