Vilkår for Norgespakke™ neste dag

Innlevering

På postkontor eller Post i Butikk. Pakken må leveres innen Postens innleveringsfrist for at pakken skal komme frem dagen etter.

Leveringstid

Levering til mottaker innen kl. 09.00, 11.30 eller 16.00 neste dag mandag til fredag er hovedregel til de fleste byer og større tettsteder, men vil alltid være avhengig av hvor pakken sendes fra og til. Utover dette tilkommer en ekstra dag leveringstid.

Se mer for korrekt fremsendingstid

Utlevering

Pakken leveres på døren til mottaker mot kvittering. I områder med levering innen kl. 09.00 forsøkes pakken levert en gang til innen kl. 16.00 samme dag dersom mottaker ikke er til stede ved første leveringsforsøk. Øvrige områder har ett leveringsforsøk. Pakker som ikke har latt seg utlevere kan hentes på Post i Butikk/postkontor.

Tidsgaranti

Fraktbeløpet refunderes ved forsinkelser, hvis ikke forsinkelsen skyldes force majeure (streik, innstilte ruter) eller feil fra avsenders side.

Sporing 

Du kan spore pakken her ved hjelp av sendingsnummeret.

Ansvar

Ved skade og bortkomst erstattes pakkens verdi med inntil 50.000,– kroner, i tillegg erstattes følgeskade med inntil 50.000,– kroner.

Format

Minimumsmål: 23 cm land, 13 cm bred og 1 cm tykk.
Maksimumsmål: inntil 120 cm lang, 60 cm bred og 60 cm tykk.

Vekt

Inntil 35 kg.

Merking

Eget adressekort.

Må adresseres til gate-/stedsadresse med tilhørende postnummer (ikke til postboksadresse).  Riktig postnummer for gateadresse kan finnes her.

Dette kan ikke sendes som Norgespakke™ neste dag

  • Alt som defineres som farlig gods, f.eks. batterier, kosmetikk (neglelakk, hårspray, parfyme), annet brannfarlig- og eksplosivt materiale
  • Narkotiske stoffer
  • Levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr – unntak for insekter
  • Kopivarer/piratvarer
  • Wet Cargo – eller flytende innhold

Slik pakker du inn små og store pakker

Kvittering

Avsender mottar kvittering ved innlevering.