Vilkår for Norgespakke™ Neste dag

Innlevering

På postkontor, Post i Butikk eller til landpostbud. Pakken må leveres innen Postens innleveringsfrist for at pakken skal komme frem dagen etter.

Utlevering

Pakken leveres på døren til mottaker mot kvittering.

Leveringstid

Levering til mottaker innen kl. 09.00 eller kl. 11.30 neste morgen, mandag til fredag, i de fleste byer og større steder. Øvrige områder innen kl. 16.00. Noen destinasjoner kan ha mer enn én dags leveringstid (for eksempel øyer uten daglig ferjeforbindelse og lignende).

Tidsgaranti

Fraktbeløpet refunderes ved forsinkelser, hvis ikke forsinkelsen skyldes force majeure (streik, innstilte ruter) eller feil fra avsenders side.

Sporing 

Du kan spore pakken her ved hjelp av sendingsnummeret.

Ansvar

Bring Parcels erstatter pakkens verdi inntil kr. 50 000 ved skade eller tap. Følgeskadeerstatning inntil kr. 50 000.

Format

Minimum: 23 x 13 x 1 cm.
Maksimum: 120 x 60 x 60 cm.

Vekt

Inntil 35 kg.

Merking

Eget adressekort.

Må adresseres til gate-/stedsadresse med tilhørende postnummer (ikke til postboksadresse).  Riktig postnummer for gateadresse kan finnes her.

Kvittering

Avsender mottar kvittering ved innlevering.