Sikkerhet og personvern ved adresseendring

Legitimasjonskontroll/autentisering

Adresseendring på internett krever sikker innlogging/autentisering ved hjelp av BankID, MinID eller BuyPass Smartkort. Adresseendring på blankett krever innlevering hos Posten, hvor det blir foretatt legitimasjonskontroll. Se hvilke dokumenter som er godkjent som legitimasjon.

Sikker identifisering

Fødselsnummer (11 siffer), etternavn, fornavn og eventuelt mellomnavn må oppgis. Dette kontrolleres mot Det sentrale folkeregister og sikrer unik identifikasjon av de personene som endrer adresse.

Bekreftelse

Når Posten har registrert adresseendringen, sendes en bekreftelse som e-post eller brevpost til din fraflyttingsadresse, for at du skal ha mulighet til å kontrollere opplysningene før omadresseringen starter.

Bruk av personopplysninger

Posten behandler personopplysningene i tråd med personopplysningsloven. Adresseopplysningene du gir oss, vil bli benyttet til å oppdatere private og offentlige registre. Dette gjelder kun registre der du allerede står oppført og forutsetter at vedkommende virksomhet har inngått avtale med Posten Bring AS om adresseoppdatering.

Utvidet sikkerhet

Utover de ordinære sikkerhetstiltakene kan personer som opplever risiko for identitetstyveri, få etablert Sikkerhetssperre. Dette innebærer at endring av opplysningene kun er mulig etter personlig oppmøte hos Posten og ved bruk av gyldig legitimasjon (eventuelt også fullmakt). Endring via internett er sperret. Skjema for sikkerhetssperre kan man få ved å kontakte Kundeservice på 22 03 00 00.