Våre samleprodukter

Norske frimerker og samleprodukter fra Posten. Se vårt store og varierte utvalg nedenfor. Det er også mulig å abonnere på noen utenlandske frimerker.

Personlige frimerker

Skal du sende brev, invitasjon, takkekort eller bare har lyst til å vise frem barnet, hytta eller katten, kan du lage flotte personlige frimerker.

Frimerker

Frimerkesamlere vet mer! Å samle norske frimerker er lærerikt.
Norge er anerkjent for en seriøs og moderat frimerkepolitikk. Dette betyr relativt få frimerkeutgivelser pr. år, noe som gjør at du raskere opparbeider deg en spennende samling – til en gunstig pris.

NK1975
NK 1975

Årlig utgir vi ca 25 frimerker.

I nettbutikken finner du oversikt over alle produkter du kan
abonnere på.

Eldre frimerker

Her finner du eldre frimerker fra 1855 fram til vår egen tid.
Vi tilbyr også eldre frimerkehefter, årssett, årbøker, årganger med førstedagsbrev samt automatmerker.

Førstedagsbrev (FDC)

Konvolutten har illustrasjon og stempel knyttet til frimerkemotivet. Den er frankert med ett sett frimerker som er stemplet med Postens offisielle førstedagsstempel.

FDC2015S

Antall frimerker varierer ved hver utgivelse. Posten utgir ca 13 førstedagsbrev hvert år.

I tillegg kan du også få førstedagsbrev som er frankert med en 4-blokkserie av hvert frimerke.

Gullbrev

Gullbrevet er en nummerert "luksusversjon" av førstedagsbrevet, utgitt i et begrenset opplag. Det offisielle førstedagsstempelet er påført i gullfolie.

Presentasjonsfolder

Frimerkene er montert i plastlommer i et vakkert omslag med tekst om utgivelsen. Det utgis presentasjonsfoldere til hver nye frimerkeutgivelse, ca 13 stk. hvert år.

Presfolder2015S

Du kan abonnere på presentasjonsfoldere med enkle serier av frimerker (kan også kjøpes i nettbutikk) eller med 4-blokkserier av frimerker (leveres kun i abonnement).

Samlersett

Samlersett er en stilig mappe som inneholder førstedagsbrev og ett sett frimerker montert i plastlommer. Tekst om utgivelsen.

Samlersett2015S

Samlerblad

Samlerblad frimerker inneholder ett sett ustemplede frimerker. I samlerblad førstedagsbrev har vi satt inn førstedagsbrevet. Samlerbladene ligger i gjennomsiktige plastlommer som passer i Vario oppbevaringsperm. Ca 13 utgivelser hvert år. Samlerblad leveres kun i abonnement.

Prestisjehefte

Hvert år velger Posten ut en frimerkeutgivelse som også utgis i et eget prestisjehefte. Heftet utgis i begrenset opplag og har frimerkene satt inn på egne ark som kun fås i prestisjeheftet.

Prestisjehefte DNT 150 år

I tillegg inneholder heftet flere sider med tekst og illustrasjoner om den aktuelle frimerkeutgivelsen. Pris pr hefte avhenger bl.a. av pålydende priser på de aktuelle frimerkene.

Utstillingskort

For å markere Postens deltakelse på frimerkeutstillinger i utlandet lages det spesielle utstillingskort og -stempler.
Det utgis 5-6 kort hvert år.

Ferdigfrankerte postkort

Utgis til begivenheter eller jubileer. Porto til hele verden er inkludert i salgsprisen.

Maksimumkort

Maksimumkort er et postkort frankert med frimerke på kortets billedside, stemplet med det offisielle førstedagsstempelet.

Utgis til alle nye frimerkeutgivelser.

Årbok

Frimerkeårboken er en praktbok med fyldige tekster og fargerike illustrasjoner. Ett ustemplet sett av alle årets frimerker er montert i plastlommer. Norske tekster med sammendrag på engelsk og tysk.

Årssett

Årssett frimerker – Alle årets frimerker montert i plastlommer i et vakkert omslag. Informasjon på norsk, engelsk og tysk. Leveres både ustemplet og stemplet.

AarssettFrim2019S

Årssett førstedagsbrev – Inneholder alle årets førstedagsbrev samlet i et vakkert omslag. Informasjon på norsk, engelsk og tysk.

AarssettFDC2019S

Årssett frimerkehefter – Inneholder alle årets frimerkehefter, montert i plastlommer i et vakkert omslag. Informasjon på norsk, engelsk og tysk.

Utenlandske frimerker

Hos oss kan du samle på frimerker fra elleve andre land:
Danmark, Estland, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Latvia, Litauen, Sveits, Sverige, Åland.

Grønland 2017

Som abonnent på utenlandske frimerker vil du motta din leveranse i mai hvert år.

Hvis du vil abonnere på utenlandske frimerker, sender du en mail til kundeservice