Unngå retur
Hentefrister på sendinger i Posten

Sendinger må hentes på Posten innen hentefristen. Etter at sendingene dine har kommet på Posten, har du 7 dager eller 3 uker hentefrist.
Kunder foran skranken til et postkontor

For disse sendingene har du 3 ukers hentefrist: 

 • Brev som er for stor for postkassen (innland og fra utland)
 • Rekommandert brev (innland og fra utland)
 • Verdibrev
 • Unntak for pakker med kun fysisk hentemelding (for eksempel pakke kjøpt via landpostbud eller pakker fra utlandet) som fortsatt har 14 dager

For alle andre sendinger er det 7 dagers hentefrist

For alle andre sendinger enn de som er nevnt ovenfor og som leveres til et hentested har du 7 dagers hentefrist. For eksempel gjelder dette for:

 • Norgespakke™ liten
 • Norgespakke™ stor
 • Norgespakke™ med postoppkrav

Du kan enkelt og kostnadsfritt forlenge hentefristen fra 7 til 14 dager i Posten-appen eller via SMS.

Hvis pakken ikke blir hentet av mottaker innen fristen blir sendingen sendt i retur til avsender.

Hentefrister på spesielle tider på året:

 • Påskeuken: Sendinger med hentefrist som faller på skjærtorsdag til og med 2. påskedag vil ha siste hentefrist første virkedag (tirsdag) etter påskeuken.
 • Juli: sendinger med hentefrist 15. juli til 31. juli blir returnert 1. august.
 • Desember: sendinger med hentefrist 23. desember til 31. desember blir returnert 3. virkedag etter nyttår.
 • Enkelte avsendere tillater ikke at liggetiden forlenges.

Sendinger fra utlandet som er stoppet i tollbehandlingen på grunn av manglende tolldokumentasjon, har en tilbakemeldingsfrist på 14 dager før sendinger returneres til avsender.

Du kan laste opp og sende inn manglende tolldokumentasjon her.