Unngå retur

Hentefrister på sendinger i Posten

Sendinger må hentes på Posten innen hentefristen.

Etter at sendingene dine har kommet på Posten, har du 7 dager eller 3 uker hentefrist. 

For disse sendingene har du 3 ukers hentefrist: 

  • Brev som er for stor for postkassen (innland og fra utland)
  • Rekommandert brev (innland og fra utland)
  • Verdibrev (innland og fra utland)
  • Norgespakke™ liten
  • Norgespakke™ stor
  • Norgespakke™ med postoppkrav

For alle andre sendinger er det 7 dagers hentefrist.

7 dagers hentefrist fra 1. oktober 2022:

For alle andre sendinger enn de som er nevnt ovenfor og som leveres til Post i Butikk eller Pakkeboks, har du 7 dagers hentefrist. Du kan enkelt og kostnadsfritt forlenge hentefristen fra 7 til 14 dager i Posten-appen eller via SMS.

Hentefrister på spesielle tider på året:

  • Påskeuken: Sendinger med hentefrist som faller på skjærtorsdag til og med 2. påskedag vil ha siste hentefrist første virkedag (tirsdag) etter påskeuken.
  • Juli: sendinger med hentefrist 15. juli til 31. juli blir returnert 1. august.
  • Desember: sendinger med hentefrist 23. desember til 31. desember blir returnert 3. virkedag etter nyttår.
  • Enkelte avsendere tillater ikke at liggetiden forlenges.

Sendinger fra utlandet som er stoppet i tollbehandlingen på grunn av manglende tolldokumentasjon, har en tilbakemeldingsfrist på 14 dager før sendinger returneres til avsender.

Du kan laste opp og sende inn manglende tolldokumentasjon her.