Plassering av postkasser

Posten har som mål å levere post til riktig tid og med god tilgjengelighet for mottakerne våre. Vi er derfor avhengige av at du plasserer og merker postkassen din på en tydelig måte med et godt skilt. Du kan kjøpe skilt her.

Viktig når du skal sette opp postkassen

Postkasse og feste (stativ, bøyle, stolpe eller lignende), er privat eiendom, og det er eiers ansvar å kjøpe inn, sette opp og vedlikeholde, samt stå for kostnader forbundet med dette. Det er viktig at postkassen er festet godt.

Postkassen skal være plassert slik at åpningslokket minimum er i en høyde på 90 cm. Lokket skal kunne åpnes helt, og det er viktig at kassen er plassert i en høyde slik at det er enkelt for postbudet å legge posten oppi. 

Postkassens plassering skal ikke medføre trafikkfarlige situasjoner, og den skal være lett tilgjengelig fra utsiden av eiendommen din.

Postkasser på felles postkassestativ bør plasseres i nummerordning med det laveste nummeret først.

Postmottaker er selv ansvarlig for å sørge for god tilgang til postkassen med snømåking, strøing, rydding av busker, søppelkasser og annet.

Ved etablering av ny postkasse eller felles postkassestativ trenger vi en forespørsel fra deg om hvor du ønsker å plassere kassen(e).

Det samme gjelder om du ønsker å flytte postkassen din. 

For søknad, fyll ut skjema og send inn.

Postkasseplasseringen er regulert av Samferdselsdepartementet i Lov om posttjenester og Forskrift om post.

Les også: Her er våre krav til postkasseanlegg

Regler for plassering

  • I tettbygd strøk: ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 100 meter utenfor port/innkjøring. Endelig plassering innenfor denne avstandsrammen og eventuell samling på fellespunkter besluttes av Posten.
  • I spredtbygd strøk: ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 250 meter utenfor port/innkjøring. Endelig plassering innenfor denne avstandsrammen og eventuell samling på fellespunkter besluttes av Posten.
  • I boligblokker og bygårder: ved felles inngang dersom ikke annet er mer hensiktsmessig for postombæringen.

Unntak

Bevegelseshemmede som ikke med rimelighet kan forventes å ha tilgang til utleveringspostkassen ved fast helårlig bolig, skal få utlevert postsendinger nærmere enn angitt i reglene ovenfor, dersom andre husstandsmedlemmer ikke kan hente postsendingene.

Utleveringspostkasse skal plasseres ved inngangsdør til bolig dersom behovet tilsier det.

Du kan benytte skjema for flytting av postkasse for å søke om dette. Posten kan kreve fremlagt dokumentasjon for bevegelseshemningen, herunder legeerklæring.

Når særlig spredt bosetting eller næringsvirksomhet gjør utlevering urimelig kostnadskrevende, kan Posten anmode eier av utleveringspostkasse om plassering lenger unna enn angitt i reglene ovenfor.

Hytter og sesongboliger

Dersom det settes opp utleveringspostkasser for fritidseiendom eller sesongbasert bosetting, skal disse plasseres ved nærmeste ordinære stopp i postruten, når ikke annet er avtalt med Posten.

Merking av postkassen din

Våre anbefalinger når du skal merke postkassen din:

  • Ha tydelig og solid merking av postkassen.
  • Navn på alle som skal motta post og pakker må stå på postkassen. For eneboliger bør også gatenavn og husnummer være med.
  • Merk postkassen på forsiden og ikke på lokket.
  • Hvis den står ved siden av flere andre postkasser så bør du også merke på innsiden av lokket.
  • Merkingen bør være på minimum 55 mm x 90 mm.

Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, kan det medføre at postsendinger sendes i retur til avsender.

Postkasseskilt kan du kjøpe her

Har du spørsmål om plassering av postkasser, kontakt kundeservice.