Adressering

Når du skal sende brev eller pakker, er det viktig å skrive riktig adresser, både gateadresser og postnummer. Dette gjelder både i Norge og til utlandet.

Her får du gode eksempler på hvordan du gjør det.

Adressering til postmottakere i Norge

Riktig postadresse er viktig for at sendingen skal komme raskt og effektivt frem til mottaker. Felles for all adressering er at postnummer og poststed alltid skal stå på nederste linje i adressen.

Eksempler på adressering til postmottakere som får posten levert i postkasser

Postadresse til postmottaker med gate-/veiadresser:
Per Post
Storgata 15 A
0161 Oslo

Postadresse til postmottakere som ikke har gate-/veiadresser, men benytter stedsnavn
Per Post
Vikane
5637 Ølve

Postadresse til postmottakere som verken har gate-/veiadresser eller benytter stedsnavn
Per Post
9672 Ingøy

Adressering til postmottakere som får posten levert i postbokser

Når en by/sted har flere postboksanlegg, skal postboksanleggets navn oppgis i postadressen.
Bedriften AS
Postboks 55 Falkum
3705 Skien

Eksempel på korrekt postboksadresse til byer/steder med kun ett postboksanlegg:
Bedriften AS
Postboks 15
2712 Brandbu

Adressering av sendinger til navngitte personer i bedrifter

I eksemplet under vil sendingen oppfattes som personlig til mottaker:
Per Post
Bedriften AS
Storgata 15
0161 Oslo

Per Post
Bedriften AS
Postboks 15
2712 Brandbu

Her er sendingen adressert til bedriften, men ved personen:
Bedriften AS
Att: Per Post
Storgata 15
0161 Oslo

Bedriften AS
Att: Per Post
Postboks 15
2712 Brandbu

Adressering til personer som mottar post adressert til andre personers adresse

Eksempel på korrekt postadresse når du mottar eller sender post til en annen persons postadresse (c/o-adressering):
Bente Brev
c/o Per Post
Storgata 15
0161 Oslo

Adressering til personer som mottar post på vegne av andre

Bente Brev
v/Per Post
Storgata 15
0161 Oslo

Bruk av gårdsnavn sammen med postadressen

Gårdsnavn er ikke en del av postadressen der det finnes gate-/veiadresser. Dersom avsender ønsker å benytte et gårdsnavn i tillegg til en postadresse, skal dette plasseres på egen linje over postadressen:
Geir Gårdbruker
Rustad gård
Hadelandsveien 1977
1488 Hakadal

Bruk av bolignummer sammen med postadressen

Bolignummer er ikke en del av postadressen. Dersom avsender ønsker å benytte bolignummer i tillegg til en postadresse, skal dette plasseres etter nøkkelordet "Bolignummer" og på egen linje over postadressen:
Per Post
Bolignummer H0302
Storgata 15
0161 Oslo

Bolignummer skal ikke benyttes dersom det kun er en bolig på gate-/veiadressen. Bolignummer skal heller ikke benyttes sammen med andre postadresser enn gate-/veiadresser.
Ved bruk av både c/o-adresse og bolignummer anbefales det å plassere dette på hver sin linje:
Bente Brev
c/o Per Post
Bolignummer H0302
Storgata 15
0161 Oslo

*) Bolignummer er innført av myndighetene for å identifisere den enkelte bolig der flere boliger har samme gate-/veiadresse. Bolignummeret består av en bokstav og fire tall og er en adressebenevnelse som ikke må forveksles med postadressen. Bolignummeret kan angis på postsendinger dersom plasseringen er slik at det ikke forveksles med postadressen, jfr. eksemplene over.

Poste Restante

De på gjennomreise eller som har midlertidig opphold, kan få post sendt til Poste Restante. 

Post til Poste Restante adresser må adresseres til et postkontor/Post i Butikk.

Søk i kartet for adressen til det aktuelle postkontor/Post i Butikk.

Bente Brev
Poste Restante
xxx postkontor/Post i Butikk
Postnummeret og sted til postkontoret /Post i Butikk.
(Det er postadressen til postkontor/Post i Butikk som må benyttes.)

Usikker på postnummeret?

Du kan søke på både stedsnavn og gatenavn. Prøv også vårt personsøk.

Søk etter adresser i Norge

Adressering til mottakere i utlandet

Det enkelte land har sine egne regler for adressering av brevpostsendinger. Nesten alle land har egne postnummersystemer. De vanligste postnummer-systemene består av 4-6 tall. Noen få land har imidlertid valgt et system som består av både tall og bokstaver. Avsenderadresse bør stå på baksiden av sendingen.

Videre er det en rekke varianter når det gjelder plasseringen av postnummeret i en adresse. Den vanligste plasseringen av postnummeret er foran poststedet, for eksempel 53225 Bonn.

Her finner du adresseregler for det enkelte land

Her finner du postnummersøk for det enkelte land

Landkoder

Dersom du skal sende post til land som benytter postnummer med kun tall før poststedsnavnet, skal du påføre landkoden. Landkoden skal plasseres først på linjen som inneholder postnummer og sted og skal etterfølges av en bindestrek. Landets navn skal uansett også påføres.

Eksempler på korrekte postadresse til en del land

Herr H. C. Andersen
Eventyrvejen 1
DK-5000 Odense
DANMARK

Hr. Jón Jónsson
Einimel 80
IS-107 Reykjavik
ISLAND

Fru Inger Lilja
Vasavägen 3
SE-582 20 Linköping
SVERIGE

Mr. A. H. van Doorn
P.O.Box 1992
2130 GC Hoofdorp
NEDERLAND

Mr. Walter C. Brown
312 Glasgow Row
London WC1B 4BH
STORBRITANNIA

Herrn Erich Müller
Hilpertst. 31
DE-64296 Darmstadt
TYSKLAND

Mrs. Lucy Stevens
2701, promenade Riverside
Ottawa ON K1A 0B1
CANADA

John J. Bursenos
12603 Denmark Drive,
Apt.556
Herndon, VA 22071-9945
USA

Mr. P. G. Short
GPO Box 1777Q
Melbourne VIC
3001
AUSTRALIA

Mr. Lee
3-3 Otemachi 2 Chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-31
JAPAN

Poste Restante

De på gjennomreise eller som har midlertidig opphold, kan få post sendt til Poste Restante. Slike sendinger må adresseres til et postkontor i det landet.

Søk i landinformasjon om landet har tjenesten og finn adressen til postkontoret på landet sine nettsider.