Vilkår for varig adresseendring

Generelt

Varig adresseendring innebærer registrering av ny permanent postadresse og videresending av post fra gammel til ny postadresse innenlands eller i utlandet.
Tjenesten kan brukes av privatpersoner og kan omfatte en, flere eller alle personer i en husstand.

Avtale om adresseendring regnes som inngått når Posten har mottatt bestilling med korrekte og fullstendige opplysninger, og Posten har sendt bekreftelse til kunden.

Videresending av post

Videresending omfatter adressert brevpost, inkludert:

  • Brev
  • Små pakker
  • Rekommanderte brev
  • Verdibrev
  • Avis og blad i postabonnement (videresendes kun innenlands)

Pakker videresendes bare dersom postmottaker ber om det. Avgift for videresending av pakker betales av postmottaker ved utlevering.

Følgende unntak gjelder:

  • Videresending av post kan ikke tilbys for privatpost adressert til firma (arbeidsplass) eller institusjon (sykehus, skole, hotell, internat o.l.) eller post adressert til Poste Restante.
  • Sendinger med innhold (gjenstander) som krever tolldeklarasjon, videresendes ikke til utlandet.
  • Sendinger med Elektronisk Adresseoppdatering (EA) blir ikke videresendt dersom avtalen mellom avsender og Posten innebærer «Videresendes ikke ved varig adresseendring». 

Videresending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når videresendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender.

Videresending av post kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på Postens nettsider.

Endringer av bestilt tjeneste

Kunden kan kansellere tjenesten senest 1 virkedag før avtalt startdato. For eventuell refusjon må kunden kontakte Kundeservice på telefon før avtalt startdato.

Kunden kan avbryte en påbegynt tjeneste før avtalt sluttdato. Det gis ikke refusjon.

Kunden kan forlenge en bestilt eller påbegynt tjeneste. Det vil påløpe kostnader forbundet med å forlenge tjenesten.

Priser og betalingsvilkår

Videresending av post i 2 måneder er gratis. Informasjon om priser for lengre videresendingsperiode finnes på posten.no. 

Personvern

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse. 

Ansvar

Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader. Ansvaret er begrenset til postsendinger som distribueres av Posten.

Forøvrig gjelder Posten Brings generelle leveringsvilkår.

Reklamasjoner fremsettes av kunden uten ugrunnet opphold fra feilen ble oppdaget på telefon til Kundeservice – 22 03 00 00, på posten.no/kundeservice eller til Posten Bring AS, Posten og Bring Kundeservice, Postboks 1883, 4630 Kristiansand.

Revisjon:

August 2021