Vilkår for midlertidig ettersending

Generelt

Midlertidig ettersending innebærer at post ettersendes til en midlertidig postadresse innenlands eller i utlandet i avtalt periode. Tjenesten kan brukes av privatpersoner og kan omfatte en, flere eller alle personer i en husstand.

Avtale om midlertidig ettersending regnes som inngått når Posten Bring har mottatt bestilling med korrekte og fullstendige opplysninger, og Posten har sendt bekreftelse til kunden.

Ettersending omfatter adressert brevpost, inkludert:

  • Brev
  • Små pakker
  • Rekommanderte brev
  • Verdibrev
  • Avis og blad i postabonnement

Pakker ettersendes bare dersom postmottaker ber om det. Avgift for ettersending av pakker betales av postmottaker ved utlevering.

Følgende unntak gjelder:

  • Ettersending av post kan ikke tilbys for privatpost adressert til firma (arbeidsplass) eller institusjon (sykehus, skole, hotell, internat o.l.) eller post adressert til Poste Restante.
  • Sendinger med innhold (gjenstander) som krever tolldeklarasjon, ettersendes ikke til utlandet.

Ettersending kan bestilles for inntil 6 måneder. Perioden kan forlenges ved at det inngås ny avtale. 

Ettersending kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på postens nettsider.

Endringer av bestilt tjeneste

Kunden kan kansellere tjenesten senest 1 virkedag før avtalt startdato. For eventuell refusjon må kunden kontakte Kundeservice på telefon før avtalt startdato.

Kunden kan avbryte en påbegynt tjeneste før avtalt sluttdato. Det gis ikke refusjon.

Kunden kan forlenge en bestilt eller påbegynt tjeneste. Det vil påløpe kostnader forbundet med å forlenge tjenesten.

Dersom kunden ønsker å endre til ny adresse på en registrert adresseendring, må dette anses som en ny bestilling.

Priser og betalingsvilkår

Informasjon om priser finner du her.

Personvern

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

Ansvar

Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader. Ansvaret er begrenset til postsendinger som distribueres av Posten.

Forøvrig gjelder Posten Brings generelle leveringsvilkår.

Reklamasjoner fremsettes av kunden uten ugrunnet opphold fra feilen ble oppdaget på telefon til Kundeservice – 22 03 00 00, på posten.no/kundeservice eller til Posten Bring AS, Posten og Bring Kundeservice, Postboks 1883, 4630 Kristiansand.

Revisjon

Gjelder fra august 2021.