Informasjon om behandling av personopplysninger – midlertidig ettersending

Dette dokumentet beskriver hvordan Posten (heretter «vi») behandler dine personopplysninger ved bruk av tjenesten Midlertidig ettersending.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Bring-konsernets generelle personvernerklæring. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med oss for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine. 

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

Hvilke personopplysninger vi behandler og for hvilke formål

Ved bestilling av Midlertidig adresseendring må du først logge deg på via id-porten for sikker identifisering. Basert på identifiseringen henter vi ditt navn og din adresse fra vårt adresseregister. Du kan lese mer om behandlingen av personopplysninger i vårt adresseregister her. Hvis du ikke ligger inne med registrert adresse i adresseregisteret, eller ligger inne med feil adresse, må du registrere adressen du mottar post til. Deretter registrer du adressen du ønsker at vi midlertidig skal ettersende posten din til. E-postadressen du oppgir bruker vi til å sende deg kvittering for inngått avtale. Telefonnummeret bruker vi til å kontakte deg dersom noe feiler med registreringen av adresseendringen.
Opplysninger du registrerer ved betaling bruker vi til å ta betalt for denne tjenesten. Behandlingsgrunnlaget vårt for å behandle disse personopplysningene er å oppfylle avtalen med deg. 

Hvordan vi deler personopplysningene dine

Vi deler ikke adresseopplysninger om Midlertidig adresse, men din hovedadresse blir benyttet til oppdatering av private og offentlige registre. Dette begrenser seg til registre der man allerede er oppført. Postmottakere kan ved skriftlig henvendelse til Postens kundeservice reservere seg mot at deres postadresse blir brukt i forbindelse med adresse-oppdatering.

Lagringstid 

Personopplysninger slettes når avtalen om Midlertidig ettersending er avsluttet og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvis du ønsker å gjøre endringer i opplysningene vi har registrert om deg kan det gjøres på Min adresse.

Spørsmål og klager

Ved skriftlig henvendelse til Postens Kundeservice kan postmottakere få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger de står oppført med i adresseregisteret og få eventuelle feil korrigert.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.