Vilkår for bruk av PostenID for privatpersoner

Disse vilkårene regulerer levering og bruk av PostenID. PostenID er Postens identitets- og innloggingsløsning for privatpersoner, og brukes til å logge inn hos Posten.

PostenID leveres av Posten Bring AS, med organisasjonsnummer 984 661 185 og forretningsadresse Biskop Gunnerus gate 14A, 0185 Oslo («Posten» eller «vi»). Der vi i vilkårene skriver «deg», «du» eller lignende mener vi den som har registrert seg som bruker av PostenID og i den sammenheng godkjent disse vilkårene. 

Det gjelder egne vilkår for bruk av de ulike tjenestene som Posten leverer og som du får tilgang til gjennom PostenID. 

1. Opprettelse av PostenID

Registrering

Når du oppretter en PostenID må du registrere navn, mobiltelefonnummer, e-postadresse, og passord.

Oppgradering med BankID

Enkelte av tjenestene vi leverer har høyere krav til autentisering og sikkerhet. Du vil da bli bedt om å oppgradere PostenID-en din ved å benytte BankID eller andre eID-løsninger som er tilgjengelig i ID-Porten. I så fall vil vi i tillegg registrere ditt fødselsnummer og adresse. 

Aldersgrense

Du må ha fylt 15 år for å kunne oppgradere PostenID med BankID.

Passord

Hvis andre blir kjent med passordet ditt kan de logge seg inn på din PostenID og bestille tjenester i ditt navn, gjøre endringer i profilen din, se hvilke av Postens tjenester du har benyttet osv. Husk derfor at du ikke må dele passordet ditt med andre eller la andre få tilgang til det på annen måte. Hvis du har mistanke om at noen kjenner passordet ditt må du endre det umiddelbart.

2. Personopplysninger

Personvernerklæring

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av PostenID er regulert av en egen personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen. Den gir informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og dine rettigheter i den forbindelse.

Oppdatering av opplysninger

Ved endringer i din informasjon, for eksempel hvis du får nytt telefonnummer eller e-postadresse, er det ditt ansvar å oppdatere opplysningene du registrerte når du opprettet din PostenID. Hvis du ikke oppdaterer, kan det hende du går glipp av viktig informasjon om PostenID eller at tjenesten du logger inn på ikke fungerer som forutsatt.  .

3. Tjenestenivå

Vi har som mål at PostenID alltid skal være tilgjengelig, men kan likevel ikke garantere dette. Det kan derfor hende at tjenesten i kortere eller lengre perioder ikke er tilgjengelig eller du kan oppleve redusert funksjonalitet for eksempel på grunn av teknisk feil, oppgradering, vedlikehold, endringer, strømbrudd osv. Ved planlagte tiltak som påvirker tilgjengeligheten vil vi varsle på egnet måte.

4. Postens forpliktelser og ansvar

Levere PostenID som avtalt

Posten skal levere PostenID i overensstemmelse med disse vilkårene. 

Feilretting

Dersom PostenID ikke fungerer som forutsatt vil vi forsøke å utbedre feilen snarest mulig etter at vi ble kjent med feilen. Dersom vi ikke kan utbedre feilen, eller slik utbedring vil ta lang tid, vil vi forsøke å varsle deg om dette.

Ansvar

Posten kan ikke holdes ansvarlig for noe tap, skade eller lignende som følge av at PostenID ikke fungerer som forutsatt eller ikke er tilgjengelig.

5. Dine forpliktelser og ansvar

Bruke PostenID som avtalt

Du er ansvarlig for å benytte PostenID i overensstemmelse med disse vilkårene.

Varsling til Posten

Hvis du oppdager feil ved tjenesten, eller du vet eller har mistanke om at noen andre har benyttet din PostenID, må du varsle oss umiddelbart. 

Ansvar

Du er ansvarlig for alt som skjer der ditt brukernavn og passord er benyttet, også for tap som du, Posten eller andre måtte bli påført som følge av din bruk av PostenID.

6. Avslutte PostenID-bruker

Du kan når som helst avslutte din PostenID-bruker under Min Side/Rediger profil på posten.no.

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan Posten heve avtalen med umiddelbar virkning.

Om du ikke har logget inn med din PostenID bruker på 24 måneder vil den bli slettet. Du vil få varsling på e-post før dette.

7. Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til Posten-appen og PostenID tilhører Posten eller eventuelle tredjeparter som Posten har inngått avtale med. Slike rettigheter kan omfatte varemerker, endepunkter, programkode, tekst, bilder osv. Det er ikke tillatt å benytte slike rettigheter på annen måte enn slik som avtalt med Posten gjennom denne avtalen.

8. Endringer

Vilkårene kan endres. Vesentlige endringer som vi mener at kan være til ugunst for deg, vil vi varsle deg om minst én måned før endringene trer i kraft.

9. Overdragelse

Posten kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse vilkårene mellom selskaper internt i Posten-konsernet.

PostenID er personlig og du kan derfor ikke overdra din rett til å bruke PostenID til noen andre.

10. Kontakt

Varsel i forbindelse med avtaleforholdet skal skje skriftlig og sendes til følgende:

Hvis til Posten: kundeservice@posten.no eller Posten Bring AS Postboks 1500 Sentrum 0001 Oslo.

Hvis til deg: Din Digipostkasse, den e-postadresse som du har oppgitt ved registrering eller den postadresse som du er registrert med hos Posten.

11.  Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom deg og Posten skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler i samsvar med tvistelovens regler vedrørende verneting.