Personopplysninger for PostenID

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Posten behandler dine personopplysninger når du bruker PostenID.

PostenID er Postens identitets- og innloggingsløsning for privatpersoner, og brukes til å logge inn på ulike tjenester fra Posten, blant annet «Min side» og Posten-appen. På «Min side» kan man gjøre endringer i brukerprofilen sin, og administrere eventuelle samtykker. Du kan lese vilkårene for bruk av PostenID her.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Norge-konsernets generelle personvernerklæring. Her kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med oss for å utøve rettighetene dine.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med PostenID er Posten Norge AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor

I dette punktet forklarer vi for hvilke formål vi behandler personopplysningene dine, hvilke personopplysninger vi behandler for det enkelte formål, og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingene. Her får du og informasjon om lagringstiden for de ulike personopplysningene.

Type personopplysning Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Navn Navn er påkrevd for å opprette PostenID og benyttes som forhåndsutfylt avsendernavn ved kjøp av tjenester. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten om å opprette PostenID.  Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Navn Etter registrering brukes opplysningen til å administrere profilen din, for eksempel ved endring eller sletting av din PostenID, eller vedlikehold av profilen og tjenesten. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten om å opprette PostenID.  Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Mobilnummer Det er nødvendig for Posten å registrere telefonnummeret ditt for å opprette din PostenID, og for at vi skal kjenne den faktiske identiteten din. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten om å opprette Posten ID.  Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Mobilnummer Mobilnummeret er brukernavnet ditt og brukes sammen med passord for å autentisere deg ved pålogging. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten om å opprette PostenID. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Mobilnummer Ditt telefonnummer brukes også for å søke opp dine pakker (f.eks. pakker på vei til deg, pakker du har sendt, mottatt osv.) når du bruker Posten-appen eller er pålogget Min side. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten, slik at funksjonen i Posten appen og Min side fungere etter sin hensikt. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
E-post adresse Når du oppretter en bruker, må du registrere e-postadressen din. Du mottar en e-post hvis du ikke har logget inn på to år før din PostenID slettes. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er berettiget interesse, da Posten vil kunne ha behov for å komme i kontakt med deg via e-post for å verifisere din bruker. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
E-post adresse Dersom du verifiserer din e-postadresse ved registrering, vil pakker registrert med din e-postadresse som mottaker automatisk vises for deg når du er logget inn. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten, slik at funksjonen i Posten appen og Min side fungere etter sin hensikt. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
E-post adresse Etter registrering brukes opplysningene til å administrere profilen din, for eksempel ved endring eller sletting av din PostenID, eller vedlikehold av profilen og tjenesten. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten om å opprette PostenID. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Passord Passord brukes sammen med mobilnummer for å kunne logge med PostenID. Passordet er personlig og sikrer din bruker. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med Posten om å opprette PostenID. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Fødselsnummer Dersom du velger å identifisere deg med elektroniske ID-er gjennom ID-porten lagres ditt fødselsnummer slik at du kan se adressen din, og hvem du deler postkasse med. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er rettslig forpliktelse jf. postloven §37. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Fødselsnummer Ved hjelp av ditt fødselsnummer henter vi også opp andre avtaler som er registrert på deg hos oss, for eksempel å hente opp avtale om valgt leveringssted dersom du har inngått dette. dette formålet er å oppfylle avtalen med deg. Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer.
Betalings-informasjon Når du betaler på nett for Postens tjenester kan du få opp et spørsmål om du ønsker å lagre din kortinformasjon.  Svarer du ja på dette spørsmålet, lagrer vi informasjon om det aktuelle kortet på din profil, slik at neste gang du skal kjøpe noe vil du få opp det lagrede kortet og det vil gå raskere å fullføre din bestilling.
Du kan logge på Min side for å se, endre og slette dine kort når du måtte ønske det. 
Vi lagrer ikke ditt fulle kortnummer, kun en ident som gjør at det kan brukes inn mot Nets som er vår betalingsformidler. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er samtykke fra deg.    Så lenge din bruker eksisterer i våre systemer og fram til kortet utløper eller du selv sletter kortinformasjonen.
Logger og IP-adresse PostenID genererer systemlogger ved bruk, hvor vi lagrer nødvendig informasjon for å kunne levere en stabil tjeneste til deg som sluttbruker, samt å kunne feilsøke og drifte PostenID. Systemloggene lagrer blant annen IP-adresse, samt din tallbaserte brukeridentifikator som ikke kan knyttes direkte mot deg som person (pseudonym).

Vi behandler personopplysningene på grunnlag av berettiget interesse.

Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for drift og vedlikehold av tjenesten til våre brukere.

1 år.
Brukersesjoner og brukertokens
Brukersesjoner og brukertokens    Ved innlogging i PostenID lagrer vi din brukersesjon. Dette gjøre vi for å at du skal kunne forbli pålogget på tvers av våre tjenester. Vi genererer også midlertidige brukertokens, som sørger for sikker kommunikasjon mellom oss og deg som bruker.

Vi behandler personopplysningene på grunnlag av berettiget interesse.

Dette er nødvendig for at du skal slippe å logge inn hver gang du bruker PostenID.

1 år.
Tilknyttede enheter Når du logger inn med Posten-appen lagrer vi en referanse (push-id) til appen din som benyttes for å sende deg varslinger i appen og i varslingssenteret om du har valgt dette. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningen til dette formålet er samtykke fra deg. Push-ID slettes ved første forsøk på pushvarsel etter sletting av app.

2. Hvordan vi deler personopplysningene dine

Vi deler bare personopplysningene dine med andre i den utstrekning (i) det følger av denne personvernerklæringen, (ii) hvis vi er forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift, eller pålegg fra offentlig myndighet, (iii) hvis slik deling er nødvendige for at vi skal ivareta våre interesser, for eksempel for at vi skal kunne forsvare oss mot krav.

Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale).

Ved bruk av databehandlere som befinner seg utenfor EU/EØS, sikrer vi at disse databehandlerne behandler personopplysninger i henhold til kravene etter GDPR og vi benytter EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

3. Spørsmål og klage

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.