Vilkår for QuickPack kontant

Dokumenter og varer til mer enn 200 land med QuickPack kontant. Tollbehandlingen er inkludert (toll- og momsavgift vil kunne komme i tillegg).

Mål og vekt

Maksimummål: 120 x 60 x 60 cm
Maksimumsvekt: 35 kg per kolli

Emballasje

Det tilbys gratis emballasje-eske. Kan også sendes egenemballert.

Innlevering

Postkontor og utvalgte Post i Butikk.

Utlevering

På døren hos mottaker.

Fremsending

Innen 2 virkedager til de fleste sentralområder i Europa/Nord-Amerika og levering 3-4 virkedager til de fleste steder i verden.

Sporing

Forsendelsene kan spores med sendingsnummer. For det meste brukes DHL for videresending og pakken får da nytt sporingsnummer. Kunden mottar en SMS eller e-post med opplysninger om nytt sporingsnummer og hvilken transportør pakken er sendt videre med. Kontakt Kundeservice på telefon 22 03 00 00 om du ikke får SMS eller e-post om sporingsnummeret.

Merking/innhold

Standard fraktbrev må fylles ut på engelsk. Alle felter må fylles ut.

Pakken kan ikke inneholde: Våpen, ammunisjon, kunst, levende dyr, levninger, biologisk materiale av mennesker og dyr, sigaretter og andre tobakksvarer, farlig gods, verdifullt innhold som gull, sølv, edelstener, mynter, sedler eller verdipapirer, samt mat og medisiner. 

For nærmere opplysning ring Posten kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Forsendelser som har forbudt innhold, vil bli returnert for kundens regning.

Se hva du kan sende til ulike land her.

Tolldokumenter

Dokumenter over 5 kg og alle type varer, også gaver, vedlegges proforma- eller handelsfaktura.

Erstatning

Begrenset ansvar:

Dekker tap, skade, manko eller forsinkelse oppad til 17 SDR (ca kr 160) per brutto kilo godsvekt.

Enhanced Liability (utvidet begrenset ansvar):

Dekker tap og skade oppad til 16 000 kroner og kan kjøpes mot et gebyr på kr 160. Unntak for risikovarer og lett omsettelige varer som glass, kunst, mobiltelefoner, smykker og verdipapirer.

Følgeskadeerstatning dekkes ikke.