Til hovedinnhold

Vilkår for rekommandert brev

Her finner du Postens vilkår når du skal sende rekommandert brev.


Når du sender et brev rekommandert, får du kvittering ved innlevering, og brevet utleveres til mottaker mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Utlevering kan skje mot fremvisning av fullmakt fra mottaker.

Adressering

Et rekommandert brev kan ikke være adressert til to eller flere personer med unntak av når disse utgjør et firma eller lag.

Minimums- og maksimumsmål

Minumumsmålet er 9 x 14 cm.

Maksimumsmålet er 60 cm i lengde. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm.

Utlevering

Rekommanderte brev utleveres ved fremvisning av hentemelding som blir levert i mottakers postkasse. Mottaker må signere og forevise godkjent legitimasjon.

Hentefrist

Hentefristen er 14 dager etter at sendingen har ankommet ditt Postkontor/Post i Butikk.

Utvidet hentefrist i forbindelse med jul og sommerferie:

Julen – Sendinger med hentefrist i tidsrommet 23.12 til 31.12 blir returnert den 4.januar i det nye året

Sommerferien – Sendinger med hentefrist i tidsrommet 15.7 til 31.7 blir returnert den 1.august

Postens erstatningsansvar

Postens erstatningsansvar er regulert i Postloven §22 og Postens generelle leveringsvilkår, punktene 9-9.5 . Erstatningsansvaret for rekommanderte brev er inntil kr 1 000,- pr sending.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold. Se Postens generelle leveringsvilkår.