Vilkår for rekommandert brev

Når du sender et brev rekommandert, får du kvittering ved innlevering, og brevet utleveres til mottaker mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Utlevering kan også skje mot fremvisning av fullmakt fra mottaker.

Adressering

Et rekommandert brev kan ikke være adressert til to eller flere personer med unntak av når disse utgjør et firma eller lag.

Minimums- og maksimumsmål

Minimumsmålet er 9 x 14 cm.
Maksimumsmålet er 60 cm i lengde. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm.

Innlevering

Rekommanderte brev kan ikke legges i vanlige postkasser, de må leveres inn på Posten. Du mottar kvittering for sendingen.

Leveringstid

Når du sender rekommandert brev, er leveringstiden i Norge normalt 3 virkedager ved elektronisk varsling til mottaker.

Det tar 2 dager ekstra dersom vi ikke kan varsle mottaker elektronisk. Hvis mottakers mobilnummer registreres ved innlevering, kan vi varsle elektronisk.

I Europa er det 3–5 virkedager til landets grense, mens til resten av verden er det inntil 11 virkedager til landets grense.

Leveringstiden innen det enkelte land kommer i tillegg. Og dersom sendingen må tollbehandles, vil det påløpe ekstra tid.

Utlevering

Rekommanderte brev utleveres ved fremvisning av hentemelding som blir levert i mottakers postkasse. Mottaker må signere og forevise godkjent legitimasjon.

Stoppkrav

Som avsender kan du tilbakekalle brevet eller endre adressen til mottaker.

Det er ikke noen garanti for at vi klarer å stoppe/endre brevet. Stoppkravet debiteres selv om Posten ikke skulle klare å stoppe/endre brevet. Ny porto kommer i tillegg.

Ta kontakt med ditt postkontor for å sette frem et stoppkrav. Se prislisten for pris.

Hentefrist

Hentefristen er 3 uker etter at sendingen har ankommet ditt postkontor/Post i Butikk.

Utvidet hentefrist i forbindelse med jul og sommerferie:

  • Julen: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 23.12 til 31.12 blir returnert den 4.januar i det nye året.
  • Sommerferien: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 15.7 til 31.7 blir returnert den 1.august.

Posten Brings erstatningsansvar

Posten Brings erstatningsansvar er regulert i Postloven §22 og Posten Brings generelle leveringsvilkår, punktene 9–9.5 . Erstatningsansvaret for rekommanderte brev er inntil kr 1000,– per sending.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold. Se Posten Brings generelle leveringsvilkår.