Vilkår for Norgespakke™ 0–5 kg

Dette er en tjeneste levert av Posten Norge AS (Posten). Disse vilkårene gjelder i tillegg til Postens generelle leveringsvilkår.

1. Maksimumsmål og vekt

  • Maks vekt: 5 kg per sending
  • Maks mål: inntil 35 cm lang, 25 cm bred og 12 cm tykk
  • Sendinger utover maks vekt og mål vil bli gjort om til Norgespakke™. Da vil prisdifferansen samt en tilleggsavgift bli krevd opp av deg. Se mer om manglende porto.

2. Minimumsmål

Pakken kan ikke være mindre enn 9 x 14 cm.

3. Destinasjon og merking

Norgespakke™ 0–5 kg kan kun sendes innenlands. Du kjøper frakt på posten.no eller i Posten-appen, og mottar en kode. Koden er gyldig i 7 dager. Koden skal påføres midt på sendingens forside. Se eksempel her:

norgespakke-kode
Skriv koden slik midt på sendingen.


Det anbefales at avsenderadresse skrives bak på sendingen. Du behøver ikke skrive mottakers navn og adresse på sendingen.

4. Henting/innlevering

Du kan bestille henting fra postkassen om sendingen får plass og Posten har tilgang til postkassen.

Henting/innlevering omfatter alle postkasser i Norge som en mottar post til. Noen få unntak gjelder på visse ruter som ikke dekkes av et postbud. Dette kan gjelde øysamfunn og/eller andre adressepunkter som betjenes av f.eks. båtmannskap, bussjåfører eller lignende. Det samme gjelder hytter/hytteanlegg og postbokser.

Dersom et postkasseanlegg er montert for høyt, vil ikke budet alltid nå sendingen fra toppåpningen. Det kan medføre at sendingen ikke blir plukket opp. Du vil få melding og kan kontakte Kundeservice på tlf. 22 03 00 00 for refusjon.

Sendingen kan også leveres til et av Postens innleveringssteder.

5. Utlevering

Får sendingene plass i mottakers postkasse legges sendingen der. Sendinger leveres ut 2–5 dager etter at de er hentet fra postkassen eller levert inn til et av Postens innleveringssteder.

6. Varsler til avsender og mottaker

Sender og mottakers telefonnummer må oppgis for varsling via Posten-appen eller SMS.

Avsender av sendingen får melding når sendingen er hentet i postkassen og når den blir sortert ved terminal.

Mottaker får varsel om at sendingen er på vei, når den er lagt i postkassen eller hvor mottaker kan hente sendingen om den ikke får plass.

Sendinger adressert til postboks blir ikke varslet utlevert.

7. Henting på postkontor/Post i Butikk

Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, og mottaker ikke har avtale om Fast leveringssted, leveres pakken til mottakers Post i Butikk/postkontor. Mottaker får varsel på SMS/e-post/hentemelding om at pakken kan hentes på Posten.

Hentefristen er 3 uker etter at sendingen har ankommet mottakers hentested. Hvis pakken ikke blir hentet av mottaker innen fristen blir sendingen sendt i retur til avsender.

I forbindelse med julen og sommerferien utvides hentefristen:

  • Julen: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 23. desember til 31. desember blir returnert den 4. januar i det nye året.
  • Sommerferien: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 15. juli til 31. juli blir returnert den 1. august.

8. Innhold og emballasje

Pakkene må ha et innhold som er tillatt å sende med Posten. Se gjeldende bestemmelser for farlig gods. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten har ikke ansvar for forsendelsens innhold.

Det er avsenders ansvar at innholdet i sendingen er forsvarlig innpakket. Emballasjen må slutte godt om innholdet slik at det ligger støtt. Mer om hvordan du pakker inn små og store pakker.

9. Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Posten sendingens verdi inntil 2 500,– kroner. Det er avsender som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen.

Posten er ikke ansvarlig for følgeskader. Skade som skyldes skadeverk på postkasse eller tap som skyldes tyveri fra postkasse, dekkes ikke av erstatningen.

Sendingen anses som mottatt av Posten når Posten har sendt avsender varsel om at den er hentet eller at den er levert til et av Postens innleveringssteder. Sendingen anses som utlevert når den er lagt i mottakers postkasse/på Fast leveringssted eller utlevert på mottakers hentested.

10. Posten behandling av personopplysninger

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring som du finner her. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

11. Angrerett

Dersom du er forbruker kan du angre på kjøpet innen 14 dager fra kjøpstidspunktet. Fyll ut dette skjema og velg "Klage og reklamasjon"

12. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes innen rimelig tid. Se Postens generelle leveringsvilkår.

Revidert:

01.01.2022: Oppdatert med ny hentefrist

August 2021