Bærekraft i bedriften – slik kommer du i gang

Bærekraft i bedriften – slik kommer du i gang

Det er lett å gå seg vill i ulike rammeverk og standarder når man skal implementere bærekraft i bedriften. Her får du våre beste tips for å komme i gang.  

Postbud med postvogn i urbant strøk.
Publisert 15.11.2022 Sist oppdatert 26.02.2024
Skrevet av Ida Aamodt-Hansen

Bærekraft i bedriften handler om å ta ansvar. Ansvar for egne ansatte, de som jobber i leverandørkjeden, kundene og ansvar for klima, natur og samfunnet for øvrig.

Hvor påvirker du mest?

Til å begynne med er det viktig å gjøre en ordentlig og ærlig analyse av selskapet. Hvem er interessentene til bedriften og på hvilken måte blir disse påvirket av det dere driver med? Hva er viktig for interessentene og hva er viktig for dere som selskap?

Ikke gå for bredt ut, men velg ut noen få områder som er viktige for dere og der dere har størst påvirkningskraft. Konsentrer dere om disse områdene i første omgang. 

Fokuser på det viktigste

I dette kartleggingsprosjektet bør dere samle noen nøkkelpersoner fra ulike deler av bedriften som kan identifisere hvor skoen trykker og hvor dere har størst mulighet til å gjøre en forskjell. Når dere har kartlagt hvilke områder dere skal fokusere på, må arbeidet forankres i alle deler av bedriften. Målene for bærekraftarbeidet bør inkluderes i selskapets strategi og det er viktig at styret og ledelsen kobles på tidlig.

Lag en plan!

Sett dere mål for hva dere vil oppnå, og lag en plan for hvordan målene skal nås. Her er det lurt å sette så konkrete mål som mulig, både for hva som skal nås, tidsrammen, hvem som skal gjennomføre og hvordan dere sjekker om målene er nådd i ettertid.  

Fire personer i møte med laptoper og notatblokker, sett ovenfra

Hvilke verktøy skal vi bruke?

Det finnes svært mange ulike initiativer, rammeverk og veiledninger for å jobbe med og rapportere om bærekraft i bedriften. Ikke alle passer for ditt bruk. Om din bedrift er helt i startgropen med bærekraftarbeidet, anbefaler vi å velge et globalt, anerkjent rammeverk og konsentrere deg om dette. Så kan man heller utvide når man har kommet godt i gang. Et av de mest brukte rammeverkene er GRI (Global Reporting Initiative).

Be om hjelp

Den siste tiden har det også kommet en rekke nye lovkrav og regelverk som bedriften er pålagt å følge. Det er mye å sette seg inn i. Her kan du ha nytte av å samarbeide med andre som har kompetanse på området. Det kan være konsulenter, bransjeorganisasjoner, myndigheter eller nasjonale og internasjonale initiativ som kan hjelpe deg å få oversikt.

Posten og Brings elbiler i ulike størrelser på Svalbard

Ikke lov mer enn du kan holde

En viktig del av bærekraftarbeidet er å rapportere og fortelle omverdenen om hva dere gjør. Selskapets års- og bærekraftrapport er en viktig kanal for dette formålet. Selv om det er fristende å fortelle om alt det bra dere gjør for klima, miljø og samfunn, er det også viktig å være ærlig og transparent om hvilke utfordringer dere står overfor. Påstander om bærekraft som ikke kan dokumenteres kan lett slå tilbake på selskapet og du kan anklages for såkalt grønnvasking. Vi i Posten har signert Grønnvaskingsplakaten. Dette er både en veileder og et fellesskap for selskaper som ønsker å bidra positivt til det grønne skiftet.

Del artikkelen