Driftsstatus fra Posten og Bring i forbindelse med korona og land i konflikt

Vi følger korona- og konfliktsituasjoner nøye slik at vi kan opplyse om hvor det kan sendes brev og pakker, og om det er noen restriksjoner på import/eksport med noen land.

Oppdatering 16. mars 2023

Oppdatering 2. januar 2023

  • Pakker (ingen endringer)
  • Brev (endringer)