Driftsstatus fra Posten og Bring i forbindelse med korona og land i konflikt

Vi følger korona- og konfliktsituasjoner nøye slik at vi kan opplyse om hvor det kan sendes brev og pakker, og om det er noen restriksjoner på import/eksport med noen land.

Oppdatering 12. januar 2024

Oppdatering 9. november 2023

 • Liste over land det ikke kan sendes pakker til (ingen endringer).
 • Liste over land det ikke kan sendes brev til (endringer).
 • Import- og eksportsanksjoner i anledning krigen i Ukraina:
  • Fortolling av sendinger fra utlandet
  • Fortolling av sendinger til utlandet

Oppdatering 16. oktober 2023

 • Liste over land det ikke kan sendes pakker til (ingen endringer).
 • Liste over land det ikke kan sendes brev til (endringer).
 • Import- og eksportsanksjoner i anledning krigen i Ukraina:
  • Fortolling av sendinger fra utlandet
  • Fortolling av sendinger til utlandet

Oppdatering 10. oktober 2023

 • Liste over land det ikke kan sendes pakker til (ingen endringer).
 • Liste over land det ikke kan sendes brev til (endringer).
 • Import- og eksportsanksjoner i anledning krigen i Ukraina:
  • Fortolling av sendinger fra utlandet
  • Fortolling av sendinger til utlandet

Oppdatering 13. juli 2023

 • Liste over land det ikke kan sendes pakker til (endringer).
 • Liste over land det ikke kan sendes brev til (ingen endringer).
 • Import- og eksportsanksjoner i anledning krigen i Ukraina:
  • Fortolling av sendinger fra utlandet
  • Fortolling av sendinger til utlandet

Oppdatering 3. juli 2023

 • Pakker endringer.
 • Brev ingen endringer

Oppdatering 2. januar 2023

 • Pakker (ingen endringer)
 • Brev (endringer)

Oppdatering 16. mars 2023

 • Liste over land det ikke kan sendes pakker til (endringer).
 • Liste over land det ikke kan sendes brev til (ingen endringer).
 • Import- og eksportsanksjoner i anledning krigen i Ukraina:
  • Fortolling av sendinger fra utlandet
  • Fortolling av sendinger til utlandet

Oppdatering 2. januar 2023

 • Pakker (ingen endringer)
 • Brev (endringer)