Adressering av sendinger til utlandet

Eksempler på hvordan du skriver gateadresse, postboks, postnummer og landkoder, bedrifter og bruk av att. og c/o. Riktig adresse er viktig for at sendingen skal komme raskt frem til mottaker. For sendinger som kjøpes online så fyller du bare ut adresseinformasjonen på skjermen.

Postnummer

Det enkelte land har sine egne regler for adressering av brev. Nesten alle land har egne postnummer-systemer. De vanligste postnummer-systemene består av 4–6 tall. Noen få land har imidlertid valgt et system som består av både tall og bokstaver. Avsenderadresse bør stå på baksiden av sendingen.

Videre er det en rekke varianter når det gjelder plasseringen av postnummeret i en adresse. Den vanligste plasseringen av postnummeret er foran poststedet, for eksempel 53225 Bonn.

Når du bruker webløsninger for å kjøpe frakt følger du bare instruksene underveis så blir adresseringen korrekt.

Her finner du adresseregler for det enkelte land

Her finner du postnummersøk for det enkelte land

Landkoder

Dersom du skal sende post til land som benytter postnummer med kun tall før poststedsnavnet, skal du påføre landkoden. Landkoden skal plasseres først på linjen som inneholder postnummer og sted og skal etterfølges av en bindestrek. Landets navn skal uansett også påføres.

Eksempler på korrekt postadresse til en del land

Herr H. C. Andersen
Eventyrvejen 1
DK-5000 Odense
DANMARK

Hr. Jón Jónsson
Einimel 80
IS-107 Reykjavik
ISLAND

Fru Inger Lilja
Vasavägen 3
SE-582 20 Linköping
SVERIGE

Mr. A. H. van Doorn
P.O.Box 1992
2130 GC Hoofdorp
NEDERLAND

Mr. Walter C. Brown
312 Glasgow Row
London WC1B 4BH
STORBRITANNIA

Herrn Erich Müller
Hilpertst. 31
DE-64296 Darmstadt
TYSKLAND

Mrs. Lucy Stevens
2701, promenade Riverside
Ottawa ON K1A 0B1
CANADA

John J. Bursenos
12603 Denmark Drive,
Apt.556
Herndon, VA 22071-9945
USA

Mr. P. G. Short
GPO Box 1777Q
Melbourne VIC 3001
AUSTRALIA

Mr. Lee
3-3 Otemachi 2 Chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-31
JAPAN

Poste Restante

De på gjennomreise eller som har midlertidig opphold, kan få post sendt til Poste Restante. Slike sendinger må adresseres til et postkontor i det landet.

Søk i landinformasjon om landet har tjenesten og finn adressen til postkontoret på landet sine nettsider.