Vilkår for Norgespakke™ 0–35 kg

1. Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Posten pakkens verdi inntil 10 000 kroner. Ved tap er det avsender som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen, mens det ved skade er det mottaker som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen.

Minimums- og maksimumsmål

  • Maks vekt: 35 kg per sending
  • Maks mål: inntil 240 cm lang, og lengde + omkrets inntil 360 cm
  • Minimumsmål: 23 x 13 x 1 cm

2. Hentefrist

Hentefristen er 3 uker etter at sendingen har ankommet ditt hentested.

Utvidet hentefrist i forbindelse med jul og sommerferie:

  • Julen: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 23. desember til 31. desember blir returnert den 4. januar i det nye året.
  • Sommerferien: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 15. juli til 31. juli blir returnert den 1. august.

3. Personvern 

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.       

4. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes innen rimelig tid. Se Postens generelle leveringsvilkår.

For øvrig gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester.

Revisjon

August 2021