Vilkår for Norgespakke™ stor

Dette er en tjeneste levert av Posten Bring AS (Posten). Disse vilkårene gjelder i tillegg til Posten Brings generelle leveringsvilkår.

1. Maksimumsmål og -vekt

 • Maksimumsvekt: 35 kg per sending
 • Maksimumsmål: inntil 120 cm lang, 60 cm bred og 60 cm tykk
 • Minimumsmål: 23 cm x 13 cm x 1 cm

Sendinger utover maks mål (en av sidene er større enn maksimumsmålene) får et formattillegg for håndtering, se prislisten.  Slike sendinger kan ikke være lenger enn 240 cm og lengde + omkrets 360 cm.

Se også punkt 11 om for lite betalt frakt.

2. Innlevering

Sendingen kan også leveres til ett av Postens innleveringssteder, samt via de fleste av Postens pakkebokser. Det kreves bruk av Posten-appen for å få tilgang til å sende fra Pakkeboks.

For pakker til og fra Svalbard og Jan Mayen kreves i tillegg tolldokumentasjon – fyll ut denne tollfakturaen (proformafaktura) som du skriver ut og fester utenpå pakken. Du får en plastlomme på Posten. Tollfaktura får du også på Posten.

3. Utlevering

Sendinger leveres ut 2–5 dager etter at de er innlevert i Pakkeboks eller levert inn til ett av Postens innleveringssteder.

For pakker til Svalbard og Jan Mayen er fremsendingstiden ca. 14 dager.

Sendinger hentes på Post i Butikk, postkontor, i pakkeautomat eller i Pakkeboks. Mottaker kvitterer (unntak for automat og Pakkeboks). Pakkeboksene er plassert utendørs, og har ingen isolasjon.
 
Dersom mottaker har valgt et valgfritt hentested vil Posten forsøke å levere til den valgte lokasjonen. I tilfeller hvor den valgte lokasjonen ikke kan brukes, vil sendingen leveres til standard hentested.

Stoppkrav

Som avsender kan du tilbakekalle sendingen, endre eller stryke postoppkravet eller endre adressen til mottaker.

Det er ikke noen garanti for at vi klarer å stoppe/endre pakken. Stoppkravet debiteres selv om Posten ikke skulle klare å stoppe/endre sendingen. Ny porto kommer i tillegg.

Ta kontakt med ditt postkontor for å sette frem et stoppkrav. Se prislisten for pris.

4. Varsler til avsender og mottaker

Sender og mottakers telefonnummer må oppgis for varsling via Posten-appen eller SMS.

 • Avsender av sendingen får melding når Posten har hentet sendingen i pakkeboksen og når den blir sortert ved terminal.
 • Mottaker får varsel om at sendingen er på vei og ankommet hentested.

5. Henting på hentekontor

Mottaker får varsel på SMS, e-post eller hentemelding om at pakken kan hentes på Posten.

Hentefristen er 7 dager etter at sendingen har ankommet mottakers hentested. Unntak for pakker med kun fysisk hentemelding (for eksempel pakke kjøpt via landpostbud) som fortsatt har 14 dager. Hvis pakken ikke blir hentet av mottaker innen fristen blir sendingen sendt i retur til avsender.

Du kan enkelt og kostnadsfritt forlenge hentefristen fra 7 til 14 dager i Posten-appen eller via SMS.

I forbindelse med julen og sommerferien utvides hentefristen:

 • Julen: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 23. desember til 31. desember blir returnert den 4. januar i det nye året.
 • Sommerferien: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 15. juli til 31. juli blir returnert den 1. august.

6. Innhold og emballasje

Pakkene må ha et innhold som er tillatt å sende med Posten Bring. Se gjeldende bestemmelser for farlig gods. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten har ikke ansvar for forsendelsens innhold.

Det er avsenders ansvar at innholdet i sendingen er forsvarlig innpakket. Det kan være grunnlag for å avvise krav om erstatning dersom sendingen ikke er forsvarlig emballert. Emballasjen må slutte godt om innholdet slik at det ligger støtt. Mer om hvordan du pakker inn små og store pakker.

7. Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Posten sendingens verdi med inntil 10 000,– kroner. 

Ved tap er det avsender som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen, mens det ved skade er det mottaker som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen. Dersom sendingen ikke er forsvarlig emballert og dette kan medvirke til tap eller skadet innhold kan krav om erstatning bli avvist.

Relevant dokumentasjon kan for eksempel være:

 • kopi av kvittering fra kjøp av gjenstand/innhold i pakken
 • bilde av pakke-emballasje, eventuelt beskrivelse av påskrift/logo e.l. som kan bidra til identifisering av pakken
 • ved skade: bilde av skadet gjenstand/innhold og av indre/ytre emballasje

Erstatning vil ikke bli utbetalt ved mangelfull eller uriktig dokumentasjon. Innholdet/emballasjen må tas vare på til saken er ferdigbehandlet.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å mistenke at et påstått tap ikke er reelt, kan det bli aktuelt å avslå kravet om erstatning. Slike omstendigheter kan for eksempel være at avsender tidligere har fremsatt gjentatte krav i et omfang og av en karakter som avviker fra hva som ellers er normalt, eller at avsender har fremlagt forfalsket dokumentasjon.

Forsøk på svindel eller andre straffbare forhold kan bli anmeldt til politiet.

Posten er ikke ansvarlig for følgeskader. Skade som skyldes skadeverk på postkasse eller tap som skyldes tyveri fra postkasse, dekkes ikke av erstatningen.

Postens erstatningsansvar inntrer idet sendingen anses som mottatt av Posten i henhold til følgende alternativer:

 • Pakkeboks: når pakken er plassert i pakkeboksen, og luken er lukket, og avsender har fått beskjed om at innleveringen er registrert. Dersom budet ikke finner pakken ved henting (pakkeboksen er tom), anses sendingen som ikke innlevert.
 • Innleveringssted: Pakken skal være registrert innlevert på innleveringssted eller registrert ankommet terminal

8. Posten behandling av personopplysninger 

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring som du finner her. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

9. Angrerett

Dersom du er forbruker, kan du angre på kjøpet innen 14 dager fra kjøpstidspunktet. Fyll ut dette skjema og velg "Klage og reklamasjon"

10. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes innen rimelig tid. Se Posten Brings generelle leveringsvilkår.

11. Manglende frakt

Det er avsender som er ansvarlig for at sendingen har riktig frakt. Dersom en Norgespakke har for lite betalt frakt, må avsender betale manglende frakt og en tilleggsavgift. Og sendinger utover maks mål (en av sidene er større enn maksimumsmålene) får også et formattillegg for håndtering, se prislisten. Slike sendinger kan ikke være lenger enn 240 cm og lengde + omkrets 360 cm.

Har du mottatt en melding på SMS eller e-post om for lite betalt frakt, logger du deg inn via lenken i meldingen for å betale kravet.

Revisjon

 • 30.10.2023: Endring for pakker til/fra Svalbard

 • 06.09.2023: Lagt til tekst om Stoppkrav

 • 30.08.2023: Tilpasset digital inntektssikring og versjonen til Norgespakke™ liten

 • Oppdatert med detaljer under punktet ansvar 11. mai 2023

 • August 2021