Vilkår for oppbevaring av post

Generelt

Oppbevaring av post innebærer at post ikke omdeles, men oppbevares hos Posten i avtalt periode. Avtale om oppbevaring regnes som inngått når Posten har mottatt bestilling med korrekte og fullstendige opplysninger, og Posten har sendt bekreftelse til kunden.

Oppbevaring omfatter adressert brevpost:

  • Brev
  • Små pakker
  • Avis og blad i postabonnement

Sendinger som skal kvitteres ut og hentes på postkontoret/Post i Butikk, returneres til avsender når hentefristen er ute. Dette gjelder selv om oppbevaringsperioden fortsetter, og for følgende sendinger:

  • Rekommanderte brev
  • Verdibrev
  • Postoppkrav
  • Pakker

Oppbevaring kan bestilles for inntil 3 måneder. Det kan inngås ny avtale inntil totalt 6 måneder sammenhengende oppbevaringsperiode.

Første omdelingsdag etter utløpet av avtalt periode blir oppbevart post utlevert til kundens faste adresse. Kunden kan på anmodning få oppbevart post utlevert i løpet av oppbevaringsperioden.

Oppbevaring av post kan tidligst starte 2 virkedager fra bestilling på posten.no. Se fullstendige bestillingsfrister her.

Endringer av bestilt tjeneste

Kunden kan kansellere tjenesten senest 1 virkedag før avtalt startdato. For eventuell refusjon må kunden kontakte Kundeservice på telefon før avtalt startdato.

Kunden kan avbryte en påbegynt tjeneste før avtalt sluttdato. Det gis ikke refusjon.

Kunden kan forlenge en bestilt eller påbegynt tjeneste. Det vil påløpe kostnader forbundet med å forlenge tjenesten.

Priser og betalingsvilkår

Informasjon om priser finner du her.

Personvern

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

Ansvar

Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader. Ansvaret er begrenset til postsendinger som distribueres av Posten.

Forøvrig gjelder Posten og Brings generelle leveringsvilkår.

Reklamasjoner fremsettes av kunden uten ugrunnet opphold fra feilen ble oppdaget på telefon til Kundeservice – 22 03 00 00, på posten.no/kundeservice eller til Posten Bring AS, Posten og Bring Kundeservice, Postboks 1883, 4630 Kristiansand.

Revisjon

Gjelder fra august 2021.