Leverer elektrisk til halve Norges befolkning

Leverer elektrisk til halve Norges befolkning

Nå får 2,7 millioner innbyggere i Norge levert post og pakker kun med elkjøretøy. Det betyr at halvparten av landets befolkning, fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord, får posten sin levert helelektrisk.

Postbud og elektrisk varebil fra Posten utenfor et hvitt hus
Publisert 30.08.2023

I slutten av august ble de siste fossile varebilene i Oslo, Skien og Porsgrunn byttet ut med elektriske varebiler. Dermed ble en svært viktig og gledelig milepæl nådd i arbeidet med å fase ut fossile kjøretøy.

– Når vi nå har byttet ut vår siste egeneide fossile varebil i Oslo, Skien og Porsgrunn, så betyr det at vi leverer helelektrisk til over én million mennesker i Stor-Oslo og Grenlandsområdet. Det er en bragd som ikke hadde vært mulig uten fantastiske ansatte som virkelig har stått på de siste fem årene, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Bring.

2,7 millioner får helelektrisk levering

Samtidig med at Posten ble elektrisk på varebil i Oslo, Skien og Porsgrunn nådde konsernet en nasjonal milepæl ved at det nå leveres post helelektrisk til 2,7 millioner innbyggere i Norge – altså halvparten av landets innbyggere. Stadig melder nye kommuner og byer at de er i mål med utskifting av bilparken.

Paxster fra Posten som kjører på vei i Oslo. Barcode i bakgrunnen.
Elektrisk Paxster fra Posten på vei med post i Oslo.

– Det har ikke vært enkelt å bytte ut kjøretøyparken og få på plass biler på fornybar energi. Vi har gjennom årene støtt på mange utfordringer, men med løsningsorienterte ansatte og gode partnere har vi klart å løse dette. Jeg er stolt over at vi nå kan feire denne milepælen, sier Ryen.

Omlegging av lastebiler neste mål

Målet for Posten Bring har hele tiden vært å fase ut de fossile varebilene, men med pandemi og krig har det tatt noe lenger tid enn ønsket på grunn av dårligere tilgang på elektriske varebiler.

– Nå er vi i mål, men det betyr ikke at vi er ferdige. Flere byer og kommuner blir i løpet av året helelektriske på varebil. Videre satser vi stort på omlegging til elektriske lastebiler. Dette er et viktig satsingsområde for oss i årene framover, forsikrer Ryen.

I dag benytter Posten Bring over 1.900 elektriske kjøretøy, som er landets største elbilpark. Fra før av har byer og kommuner som Bærum, Asker, Hamar, Tønsberg og Longyearbyen kunnet omtale seg som helelektriske. Nå er altså hovedstaden også kommet i mål.

Mann sammen med ulike elektriske kjøretøy fra Posten
Konserndirektør Hans-Øyvind Ryen sammen med noen av Postens elektriske kjøretøy.

– Dette er ikke bare en merkedag for oss, men også for innbyggerne i byene og kommunene som nå blir helelektriske, sier Ryen.

Kuttet klimautslipp med 50 prosent

I løpet av de siste ti årene har Posten Bring kuttet sitt totale klimautslipp med 50 prosent, noe som både betyr bedre luftkvalitet for innbyggerne, i tillegg til mindre støy langs veiene.

– Nå skal vi feire hvor langt vi har kommet, men samtidig fortsette arbeidet med å kutte utslippene fra vår øvrige transportvirksomhet, sier Hans-Øyvind Ryen.

Slik leverer Posten Bring helelektrisk

  • Halvparten av landets innbyggere får nå levert post og pakker med elkjøretøy, fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord.
  • Framover vil Posten Bring fortsette å fase ut fossile kjøretøy over hele landet, også tyngre kjøretøy.
  • I Oslo er det nå 183 elvarebiler som leverer pakker og post til innbyggerne, i tillegg til elmopeder.
  • I Skien og Porsgrunn er det totalt 36 elkjøretøy som står for distribusjonen. Tre elektriske mopeder av den norskproduserte typen «Paxster» og 33 elvarebiler.
  • Fra før av har byer og kommuner som Asker, Bærum, Hamar, Tønsberg og Longyearbyen fått på plass en helelektrisk bilflåte.
Del artikkelen