Rekommanderte brev

Dokumentert innlevering og sikker utlevering

Du får kvittering på at du har levert brevet på Posten, og personen som du sender til, må vise legitimasjon når vedkommande hentar brevet. Du kan spore brevet i heile Noreg.

Nye prisar frå 1. juli 2023 for rekommandert brev i Noreg

StørrelsePris
Små (tjukkleik inntil 2 cm, konvoluttmål inntil B5 17,6 x 25 cm)227,–
Store (tjukkleik inntil 2 cm, konvoluttmål inntil B4 25 x 35,3 cm)278,–
Maxi (tjukkleik over 2 cm /konvoluttmål større enn B4 25 x 35,3 cm)381,–

Minste og største mål

Minstemålet er 9 x 14 cm.

Største lengd er 60 cm. Lengd + breidd + tjukkleik kan ikkje vere over 90 cm.

Leveringstid

Når du sender rekommanderte brev, er leveringstida i Noreg normalt tre arbeidsdagar med elektronisk varsling til mottakaren.

Det tar to dagar ekstra dersom vi ikkje kan varsle mottakaren elektronisk. Om du gir opp mobilnummer eller e-postadresse til mottakaren når du leverer sendinga, kan vi varsle elektronisk.

I Europa reknar vi tre til fem arbeidsdagar til grensa til landet, og til resten av verda tar det inntil elleve arbeidsdagar til grensa.

Leveringstida i landet kjem i tillegg. Dersom sendinga krev tollhandsaming, vil det gå ekstra tid.

Kva du kan sende

Du kan ikkje sende pengar eller omsettelege verdipapir. Til utlandet kan du ikkje sende pengar, gull, sølv, platina, edelsteinar eller andre verdisaker. Ut over dette gjeld mottakarlandet sine eigne restriksjonar for innhald. Les meir her om kva du kan sende til dei ulike landa.

Kan eg få andre til å hente ei rekommandert sending?

Ja, på éin av desse måtane:
1. Du kvitterer på meldesetelen og lar personen som skal hente sendinga, få med seg legitimasjonen din som dokumenterer at det er di underskrift. Også den som skal hente sendinga, skal skrive under på meldesetelen og legitimere seg.

2. Dersom nokon regelvisst hentar rekommanderte sendingar for deg, bør du skrive ut eit varig eller tidsavgrensa fullmaktskort. Her kan du lese meir om godkjende legitimasjonar og fullmaktskort.