Brev med ekstra trygghet


Her finner du ulike alternativer når du har behov for ekstra trygghet. Du får bevis for både innlevering og utlevering av brevet. Verdibrev er også forsikret med opptil 40 000 kroner.

Rekommandert brev

Fra 200,–


Bevis for at brevet er innlevert og utlevert.

Verdibrev

Fra 466,– pluss porto


Verdifullt innhold som du ønsker å forsikre.