Samme dag

Norgespakke™ dør til dør

Når det haster og sendingen må komme frem samme dag. Vi henter og leverer innenfor disse byområdene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Tjenesten er for privatpersoner som ønsker å sende noe i løpet av samme dag. Enten ved å velge det billige alternativet, dagtid eller kveldstid, eller ekspress. Du trenger ikke levere inn noe sted; vi kommer til din dør for å hente, og vi leverer på mottakerens dør. Betaling med Vipps eller betalingskort.

Maksimumsmål

  • Maks vekt: 35 kg per leveranse
  • Maks mål: inntil 120 cm lang
  • Må kunne håndteres av én person

Innhold i sendingen

Pakken skal ikke inneholde noe som er ulovlig, farlig, eller på annet vis uhensiktsmessig å frakte, deriblant, men ikke avgrenset til:

  • Temperatursensitivt gods
  • Kjemikalier, eksplosiver, brannfarlig gods, eller replikaer av disse
  • Levende dyr
  • Våpen, ammunisjon, eller replikaer av disse
  • Stoffer som står på Legemiddelverkets narkotikaliste, eller andre ulovlige stoffer
  • Alkohol og/eller alkoholinnholdig mat/drikke

Våre bud har retten til å selv, eller påkalle andre med relevant ekspertise, inspisere hvorvidt godset er farlig, dersom det er mistanke om dette.

Pris

Hente- og leveringstid Pris
Samme dag 11.00–15.00 99,–
Samme dag 17.00–21.00 99,–
2 timers ekspress 199,–

Dekningsområder for tjenesten

Oslo Bergen Stavanger Kristiansand Trondheim
0001-1399 5000-5281 4000-4099 4600-4720 7000-7038
  5300-5314 4300-4329   7040-7056
  5347-5363     7058-7069
        7071-7073
        7075-7082
        7088-7099