Nye regler når du handler fra utlandet

I 2020 kom myndighetene med to viktige regelendringer når du handler fra utenlandske nettbutikker: 1) fjerning av mva.-fritaket for varer under 350 kroner og 2) nytt regelverk for import av næringsmidler.

Tidligere har varer med verdi under 350 kroner vært fritatt fra avgifter og toll. Fra 1.4.2020 må du betale merverdiavgift fra første krone på varer du kjøper fra en utenlandsk nettbutikk. Det er nettbutikken som er ansvarlig for å kreve inn avgiften når du betaler. Det blir med andre ord som å handle i norske butikker.

Internasjonale nettbutikker får fra 2020 plikt til å registrere seg slik at det gjør det mulig for dem å kreve inn merverdiavgift og sende varer til Norge. 

Betal mva. i nettbutikken når du handler

Fra 1. april 2020 har myndighetene bestemt at internasjonale nettbutikker skal ilegge merverdiavgift (mva.) på varene ved bestilling og ta i bruk et nytt mva.-register, VOEC. Den nye ordningen skal sikre at du kan betale mva. på handelsvarer under 3000 kroner i nettbutikken. På den måten unngår du tollbehandling når varene ankommer Norge. Dette gjelder varer kjøpt 1. april 2020 eller senere.

Det er bestemt at det etter 1. april blir en overgangsordning for å lette implementeringen for alle nettbutikker og e-markedsplasser. 
Du kan lese mer om VOEC og overgangsordningen hos Tolletaten.

Postens fortollingsgebyr bortfaller for VOEC-sendinger

Når mva.-fritaket på 350 kroner avvikles 1. april vil også Postens fortollingspris bortfalle for varer som kommer inn under den nye VOEC-ordningen. Det betyr at de fleste pakker som handles hos utenlandske nettbutikker vil gå rett gjennom hos Posten og ut til deg som mottaker, uten tollbehandling og fortollingspris. 

Viktige unntak

Det vil være ordinær tollbehandling og fortollingsgebyr på 299 kroner på alle varer med en verdi over 3000 kroner og på import av næringsmidler, særavgiftspliktige varer eller restriksjonsbelagte varer – uansett verdi.  

Oppsummering:

  • Varer med verdi opp til 3000 kr der mva. er betalt i utenlandsk nettbutikk (VOEC-ordningen): Ingen fortolling.
  • Næringsmidler, særavgiftsvarer og restriksjonsbelagte varer uansett verdi, samt varer med verdi over kr 3000: Ordinær fortolling til kr 299.
  • Andre varer med verdi opp til 350 kr: I en overgangsperiode skal ikke Posten fortolle slike varer. Det betyr at du ikke må betale noe ekstra når du mottar varen. Posten jobber med en fortollingstjeneste som lanseres for varer med verdi under 350 kr når overgangsperioden er slutt. Pris og løsning er ikke klart enda.
  • Andre varer med verdi mellom 350 kr og 3000 kr: Forenklet fortolling til kr 149.

 

Nytt regelverk for import av næringsmidler

Fra 1.1.2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet.

Oppdater deg på toll.no

De nye reglene medfører at du betaler merverdiavgift på mat og drikke uansett verdi, samt at noen få varer vil få toll og særavgifter, som for eksempel sukkeravgift. Næringsmidler er for eksempel mat, godteri, brus, helsekost eller andre kosttilskudd, proteinpulver, krydder eller te. Du finner detaljer og informasjon om regelverket på Skatteetatens avgiftssider og Tolletatens netthandelssider.

Få informasjon hos nettbutikker du bruker

Noen nettbutikker i utlandet tilpasser seg de nye norske reglene. Da informerer ofte nettbutikken deg om at det ikke påløper noen ekstra avgifter i Norge. Spør gjerne nettbutikken du bruker dersom du er i tvil. 

Dersom du handler næringsmidler fra en nettbutikk som ikke ordner fortolling for deg, vil Posten gjennomføre en ordinær fortolling. Dette koster 299 kroner fra 1.1.2020. Myndighetene krever ordinær fortolling på privat import av næringsmidler og det er dermed ikke tillatt med forenklet fortolling (149 kroner fra 1.1.2020).

Informasjon om dagens priser og regler for fortolling.