Endret adresse uten å ha flyttet?


Husk å melde fra til venner, kjente og andre forbindelser om din nye adresse.

Mange får nye gate-/veiadresser fordi kommunene tildeler dette til hus og bygninger i områder som ikke har hatt adresser tidligere.

Hvert år justerer også Posten postnummersystemet, og noen adresser får nytt postnummer.

Husk å melde fra til de som sender post til deg.

 

(1.07.2018 ble Postens tjeneste for å melde ny adresse til forbindelser avviklet.)