Til hovedinnhold

Endret adresse uten å ha flyttet?

Husk å melde fra til venner, kjente og andre forbindelser om din nye adresse.


Mange får nye gate-/veiadresser fordi kommunene tildeler dette til hus og bygninger i områder som ikke har hatt adresser.

Hvert år justerer også Posten postnummersystemet, og noen adresser får nytt postnummer.

Husk å melde fra til de som sender post til deg.

1.07.2018 ble Postens tjeneste for å melde ny adresse til forbindelser avsluttet.

Søk etter personer og adresser