Mine adresser

Sjekk hva som er registrert om deg i Postens adresseregister.


Er du usikker på om vi har registrert deg med riktig adresse og om alle familiemedlemmene står oppført i husstanden?

Ved å logge deg inn på "Min side adresser" kan du sjekke og endre opplysningene, slik at du sikrer at vi leverer posten, til deg og familien, til riktig sted.

For at du og dine skal få posten riktig, er det to ting du kan sjekke:

  • Er du registrert på riktig adresse, og er alle i familien registrert?
  • Er det registrert personer på din adresse som ikke skal være der?

Du kan også endre allerede bestilte tjenester.