Vil sette ut pakkebokser i hele Norge

Med «Pakkeboks» gjør Posten det enklere for folk å hente pakker, når som helst på døgnet. Fram til sommeren skal nærmere 100 pakkebokser plasseres ut i og utenfor Oslo for å teste den nye løsningen.

Pakkeboks er en selvbetjent, døgnåpen pakkeautomat som skal stå der folk bor og ferdes. Den nye typen pakkeautomat går på batteri og kommuniserer med mottakerens telefon via Bluetooth. Den kan plasseres utendørs og trenger verken strømtilførsel eller nettverkstilkobling.

Postens konsernsjef Tone Wille har store forventninger til de nye pakkeboksene.

– Posten er opptatt av å finne gode løsninger for å gjøre hverdagen enklere for folk. Tid er et knapphetsgode og kundene våre ønsker mer fleksibilitet, og det er viktig at vi tilpasser disse behovene, sier hun.

Setter ut 100 pakkebokser

I løpet av første halvår 2020 skal det settes ut nærmere 100 pakkeautomater i og utenfor Oslo for å teste løsningen. I løpet av denne tiden skal Posten samle erfaringer og gjøre eventuelle forbedringer.

Hvis kundene er fornøyde og pakkeboksene tas i bruk, er planen at de gradvis skal plasseres ut over hele landet. Løsningen vil være et supplement til Postens landsdekkende nettverk av hentesteder.

− Konkurransen om å levere pakker helt hjem til kundene er stor, men det gjelder først og fremst i byene. Norge er et langstrakt land, og gode, innovative løsninger som Pakkeboks kan bidra til å sikre et godt tilbud over hele landet. Neste skritt er å plassere ut og teste Pakkeboks i mindre urbane strøk, sier Wille.

Mer enn bare henting av pakker

Etter hvert vil Pakkeboks kunne benyttes til retur til nettbutikk, og forsendelser fra og til privatpersoner.

Nettverket av pakkebokser driftes av Posten i samarbeid med leverandøren Swipbox.

Mer om Pakkeboks


Nina Farstad Engebretsen 22.06.20