Hent pakkene når du vil i Pakkeboks

Postens døgnåpne pakkebokser har vært en stor suksess, og nå utvides tjenesten. I løpet av neste år skal Posten sette ut pakkebokser på tusen steder over hele landet.

Det siste halvåret har trafikk-knutepunkter på Nordstrand, Majorstua og Bærum vært testområder for pakkeboksene. Tjenesten har vært kjærkommen for mange i den spesielle tiden vi har vært gjennom med sosial avstand og isolasjon, men har vært flittig brukt både før og etter nedstengingen av Norge.

Slik henter du pakkene dine i Pakkeboks

Tilbakemeldingene fra kundene som har testet pakkeboksene har vært svært gode. «Genial løsning», «Elsker pakkeboks» og «Wow» er noen av meldingene som er lagt inn i appen man bruker for å åpne luken med pakke.

Henter raskt

– Det har vært en kjempesuksess, absolutt. Vi har levert over 10.000 pakker og blant annet sett at over halvparten blir hentet innen 12 timer. Det viser at kundene synes dette er en enkel og god løsning for å hente pakkene sine, sier Anette Løes Hokholt Wiik, prosjektleder for lokasjoner og utrulling av Pakkeboks.

Spørsmål og svar om Pakkeboks

I løpet av høsten vil Posten finne tusen gode plasseringer over hele landet for å utplassere pakkebokser. Det vil skje både i byer og tettsteder, og i mer spredtbygde områder. Pakkeboksene har gode digitale løsninger. En app varsler når pakken er kommet, og brukes også til å åpne luken slik at mottakeren kan ta med seg sendingen. Dette kan gjøres når man selv ønsker på døgnet, og uten at man må stå i kø eller involvere andre.

– De tusen stedene som får nye pakkebokser vil gjøre at Posten blir enda mere tilgjengelig både i sentrale strøk og i distriktene. Vi vil blant annet samarbeide med borettslag og andre interessenter for å finne egnede steder å plassere boksene, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Samarbeider med OBOS

Et av samarbeidene som nå innledes er med boligselskapet OBOS for å teste hvordan pakkeboksene kan gjøre hverdagslogistikken enklere i borettslag, sameier og på kjøpesentre. Posten har allerede Pakkeboks på to OBOS-kjøpesentre og i nærheten av visningssenteret deres på Fornebu; «Fornebupunktet». Det planlegges videre utplassering av pakkebokser blant annet på Fornebu i Bærum og Kværnerbyen i Oslo.

– Samarbeidet med OBOS vil gi oss kunnskap om hvordan vi kan gjøre pakkeboksene mest mulig attraktive både for avsender, mottakeren og eieren av stedet boksen står. Det vil også gi nyttig erfaring i driften av pakkeboksene, påpeker Wille.

Målsetningen er at det i årene fremover skal settes ut langt flere pakkebokser på flere enn de tusen stedene som kommer nå. Dette vil gjøre Posten enda mer tilgjengelig over hele landet.

Posten vil også åpne for at andre aktører kan benytte seg av pakkeboksene. Det vil skje når de første tusen stedene er på plass - i løpet av 2021.

Nina Farstad Engebretsen 01.07.2020