Til hovedinnhold

Sende brev til utlandet

Betal porto og fyll ut tolldokumentasjon i samme slengen. Spar tid og penger ved å gjøre dette elektronisk. Maksimum 2 kg.


Oppdatert liste over hvilke land det kan sendes brevpost til nå i disse dager.

Vanlige brev og postkort

Skal du sende noe uten verdi, for eksempel julekort, brev, årsrapporter eller annen dokumentasjon, trengs ikke tolldokumenter. Gjelder for sendinger under 2 kg. Finn prisen for brevet nedenfor og kjøp porto på Posten.

Gaver, varer og dokumenter med verdi

For dokumenter (pass, avtaler etc.) som har en verdi, og for gaver og varer skal det benyttes tolldeklarasjon. Bruk selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Maks- og minimumsmål for brev

Maksimumsmålene er:
Lengde + bredde + tykkelse: 90 cm
Lengde: 60 cm 
Sendinger over maksimumsmål eller over 2 kg må sendes som pakke.

Minimumsmål for alle brevsendinger er 9 x 14 cm.

Slik gjør du det:

  • Pakk godt inn det du skal sende.
  • Bruk kalkulator nedenfor og fyll ut adressekortet med tolldokumentasjon (på engelsk) og betal for frakten.
  • Skriv ut dokumentene og husk å signere de. Klipp ut adressekortet.
  • Fest adressekortet godt til sendingen. Du kan gjerne feste den rundt sendingen, men adressen og strekkode må være godt synlig.

Finn pris og fyll ut tolldokumenter

Hva skal du sende?
Sted
Størrelse
Vekt
Størrelse
Vekt

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som over 7 cm tykt.

Pris

kr 26,-

 

Prislisten for brev til utlandet

Til Europa*

Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt.

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 26,– 70,– 120,–
50 g 31,– 70,– 120,–
100 g 35,– 70,– 120,–
350 g 59,– 70,– 120,–
1 kg 115,– 130,– 180,–
2 kg 160,– 180,– 230,–

* Tollinformasjon må registreres digitalt. Gratis selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på posten.no. Alternativt vil Posten utføre registreringen for kr 38,–.

Utenfor Europa*

Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt.

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 32,– 90,– 140,–
50 g 38,– 90,– 140,–
100 g 43,– 90,– 140,–
350 g 72,– 90,– 140,–
1 kg 145,– 160,– 225,–
2 kg 200,– 220,– 280,–

 

Sikker utlevering – rekommandert brev

Rekommandert brev er løsningen som gir deg bevis for innlevering og sikker utlevering. Dette er kjekt dersom du sender noe verdifullt.

Forbudt innhold og restriksjoner

Du er selv ansvarlig for at det du sender ikke er forbudt å sende til det enkelte land.
Sjekk hva du ikke kan sende til ulike land.

Tollbestemmelser og fortollingskostnad

Alle brev som har en verdi og som sendes ut av Norge, må tollbehandles. Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at tolldokumentasjon følger sendingen din. Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket. Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om innhold i sendingen.

I hovedsak må alle sendinger som inneholder mer enn et vanlig brev, tollbehandles. Sendingene må fortolles når (årsak):

  • Verdi av innhold overstiger NOK 5000.
  • Ved midlertidig eksport, for eksempel når noe skal til utlandet for å bli reparert og vil returneres etter reparasjon.
  • Ved gjenutførelse, for eksempel noe skal i retur til utlandet etter reklamasjon.

Fortolling er inkludert i den prisen (porto) du betaler for å sende brev til utlandet.