Spar tid og penger med online løsning

Sende brev til utlandet

Betal porto og fyll ut tolldokumentasjon i samme slengen. Spar tid og penger ved å gjøre dette elektronisk. Maksimum 2 kg.

Liste over hvilke land det IKKE kan sendes brevpost til nå under pandemien.

Forsinkelser kan variere fra land til land. I tillegg til vanlig oppgitt leveringstid må du legge til ekstra dager, se eksempler nedenfor. Vi kan ikke garantere for oppgitt leveringstid.
 
Norden: 0–4 dager avhengig av land
Europa: 4–14 dager avhengig av land
USA: 9–27 dager
Resten av verden: 7–20 dager

Vanlige brev og postkort

Skal du sende noe uten verdi, for eksempel julekort, brev, årsrapporter eller annen dokumentasjon, trengs ikke tolldokumenter. Finn prisen for brevet i prislisten nedenfor og kjøp porto på Posten eller i nettbutikken. Husk å merke sendingen med A-Priority.

Gaver, varer og dokumenter med verdi

For dokumenter (pass, avtaler etc.) som har en verdi, og for gaver og varer skal det benyttes tolldeklarasjon. Tollinformasjon må registreres digitalt. Dette er gratis ved bruk av selvbetjeningsløsningen nedenfor. Alternativt vil Posten utføre registreringen for kr 38,–.

Maks- og minimumsmål for brev

Maksimumsmålene er:
Lengde + bredde + tykkelse: 90 cm
Lengde: 60 cm
Sendinger over maksimumsmål eller over 2 kg må sendes som pakke.

Minimumsmål for alle brevsendinger er 9 x 14 cm.

Sikker utlevering – rekommandert brev

Rekommandert brev er løsningen som gir deg bevis for innlevering og sikker utlevering. Dette er kjekt dersom du sender noe verdifullt.

Slik gjør du det:

Registrer alle varene, gavene eller gjenstandene du skal sende. Selv om ikke alle varelinjene synes på adressekortet vil de synes i den elektroniske tollinformasjonen som sendes mottakerlandet. Det fysiske adressekortet har begrensninger i forhold til hvor stor den kan være.

 • Pakk godt inn det du skal sende.
 • Sjekk at målene er innenfor maks- og minimumsmål.
 • Bruk kalkulator nedenfor og velg vekt og hvor pakken skal sendes. (Bruk en bakevekt eller badevekt til å veie sendingen.)
  For sendinger til Svalbard – se hvilken sendemåte du skal bruke.
 • Fyll ut adressekort, samt tolldokumentasjon på engelsk, og betal for frakten.
  Merk: i noen tilfeller kreves en tollfaktura (proformafaktura), se lenger ned på siden.
 • Skriv ut dokumentene og husk å signere tolldokumentet.
 • Ta med utskriften og sendingen til Posten.
 • Be om en plastlomme til dokumentene. Fest plastlommen til sendingen med adresse og strekkode synlig.

Søk opp informasjon per land om hva du kan/ikke kan sende dit, og om andre krav til maksimumsstørrelse.

Sjekk også listen over hvilke land det kan sendes brevpost til nå i disse korona-tider.

Finn pris og fyll ut tolldokumenter

I følgende tilfeller må du også legge ved en tollfaktura (proformafaktura):

 • til foretak i Sverige og Danmark
 • innholdet har verdi fra og med 5000 kroner, uten restriksjoner
 • innholdet krever en midlertidig utførsel, for eksempel varer til reparasjon
 • innholdet som returneres, for eksempel reklamasjoner eller midlertidig innførsel
 • til Svalbard – se hvilken sendemåte du skal bruke

Du får en plastlomme til tollfaktura (proformafaktura) på Posten.

Husk at mangelfull dokumentasjon kan forsinke eller stoppe sendingen!

Priser fra 1.1.2021

Til Europa*

Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt.

* Tollinformasjon må registreres digitalt. Bruk vår selvbetjeningsløsning på posten.no. For sendinger du ikke registrerer digitalt betaler du kr 38,– for at vi gjør registreringen for deg. Dersom digital registrering mangler ved levering i rød postkasse eller annet selvbetjeningspunkt, faktureres avsender kr 38 + ekspedisjonskostnad på kr 61 + kr 11 per brev i etterkant.

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 27 70 120
50 g 31 70 120
100 g 35 70 120
350 g 59 70 120
1 kg 115 130 180
2 kg 160 180 230

Utenfor Europa*

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt.

*Tollinformasjon må registreres digitalt. Bruk vår selvbetjeningsløsning på posten.no. For sendinger du ikke registrerer digitalt betaler du kr 38,– for at vi gjør registreringen for deg. Dersom digital registrering mangler ved levering i rød postkasse eller annet selvbetjeningspunkt, faktureres avsender kr 38 + ekspedisjonskostnad på kr 61 + kr 11 per brev i etterkant.

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 33 90 140
50 g 38 90 140
100 g 43 90 140
350 g 72 90 140
1 kg 145 160 225
2 kg 200 220 280

Rekommandert brev

Format* Små Store Maxi
Pris Pris pr. stk. Pris pr. stk. Pris pr. stk.
Utland 230 295 500

*Små: Tykkelse inntil 2 cm – konvoluttmål inntil B5 (17,6 x 25 cm)
Store: Tykkelse inntil 2 cm – konvoluttmål inntil B4 (25 x 35,3 cm)
Maxi: Mer enn 2 cm tykk eller konvoluttmål større enn B4 (25 x 35,3 cm)