Spar tid og penger med online løsning

Sende brev til utlandet

Betal porto og fyll ut tolldokumentasjon i samme slengen. Spar tid og penger ved å gjøre dette elektronisk. Maksimum 2 kg.

Vanlige brev og postkort

Skal du sende noe uten verdi, for eksempel julekort, brev, årsrapporter eller annen dokumentasjon, trengs ikke tolldokumenter. Finn prisen for brevet i prislisten nedenfor og kjøp porto på Posten eller i nettbutikken. Husk å merke sendingen med A-Priority.

Gaver, varer og dokumenter med verdi

For dokumenter (pass, avtaler etc.) som har en verdi, og for gaver og varer skal det benyttes tolldeklarasjon. Tollinformasjon må registreres digitalt. Dette er gratis ved bruk av selvbetjeningsløsningen nedenfor. Alternativt vil Posten utføre registreringen for kr 38,–.

Maks- og minimumsmål for brev

Maksimumsmålene er:
Lengde + bredde + tykkelse: 90 cm
Lengde: 60 cm
Sendinger over maksimumsmål eller over 2 kg må sendes som pakke.

Minimumsmål for alle brevsendinger er 9 x 14 cm.

Sikker utlevering – rekommandert brev

Rekommandert brev er løsningen som gir deg bevis for innlevering og sikker utlevering. Dette er kjekt dersom du sender noe verdifullt.

Slik gjør du det:

 • Pakk godt inn det du skal sende.
 • Bruk kalkulator nedenfor og velg vekt og hvor pakken skal sendes.
 • Fyll ut tolldokumentet (på engelsk), adressekortet og betal for frakten.
  Merk: Til foretak i Sverige må du i tillegg fylle ut denne tollfakturaen.
 • Skriv ut dokumentene og husk å signere tolldokumentet.
  Ta med utskriften og pakken til Posten.
 • Be om en plastlomme til dokumentene. Fest plastlommen til pakken med adresse og strekkode synlig.

Registrer alle varene, gavene eller gjenstandene du skal sende. Selv om ikke alle varelinjene synes på adressekortet vil de synes i den elektroniske tollinformasjonen som sendes mottakerlandet. Det fysiske adressekortet har begrensninger i forhold til hvor stor den kan være.

Søk opp informasjon per land om hva du kan/ikke kan sende dit, og om andre krav til maksimumsstørrelse.

Sjekk også listen over hvilke land det kan sendes brevpost til nå i disse korona-tider.

Finn riktig pris

Priser fra 1.1.2021

Til Europa*

Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt.

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 27 70 120
50 g 31 70 120
100 g 35 70 120
350 g 59 70 120
1 kg 115 130 180
2 kg 160 180 230

* Tollinformasjon må registreres digitalt. Gratis selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på posten.no. Alternativt utfører Posten registreringen for kr 38 om du leverer inn brev på Posten. Ved levering i en rød postkasse koster dette kr 38 + ekspedisjonskostnad på kr 61 + kr 11 per brev.

Utenfor Europa*

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt.

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 33 90 140
50 g 38 90 140
100 g 43 90 140
350 g 72 90 140
1 kg 145 160 225
2 kg 200 220 280

Rekommandert brev

Format* Små Store Maxi
Pris Pris pr. stk. Pris pr. stk. Pris pr. stk.
Utland 230 295 500

*Små: Tykkelse inntil 2 cm – konvoluttmål inntil B5 (17,6 x 25 cm)
Store: Tykkelse inntil 2 cm – konvoluttmål inntil B4 (25 x 35,3 cm)
Maxi: Mer enn 2 cm tykk eller konvoluttmål større enn B4 (25 x 35,3 cm)

Tollbestemmelser og fortollingskostnad

Alle brev som har en verdi og som sendes ut av Norge, må tollbehandles. Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at tolldokumentasjon følger sendingen din. Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket. Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om innhold i sendingen.

I hovedsak må alle sendinger som inneholder mer enn et vanlig brev, tollbehandles. Sendingene må fortolles når (årsak):

 • Verdi av innhold overstiger NOK 5000.
 • Ved midlertidig eksport, for eksempel når noe skal til utlandet for å bli reparert og vil returneres etter reparasjon.
 • Ved gjenutførelse, for eksempel noe skal i retur til utlandet etter reklamasjon.

Fortolling er inkludert i den prisen (porto) du betaler for å sende brev til utlandet.