Vilkår for pakke utland

Avsender: Privatpersoner
Mottaker: Privatpersoner
Forutsetninger for å benytte produktet: Kontant
Destinasjoner: Hele verden
Henting: Ikke inkludert
Tidtabell: Varierer med destinasjon/land. Søk opp informasjon per land.
Utlevering: Avhenger av mottakerlandets regler, på døren hos mottaker eller utleveres via postkontor.

Pakker som ikke kan leveres: Pakker som er forsøkt utlevert, eller som skal sendes direkte til postkontor har hentefrist på minimum 14 dager (i noen land inntil 4 uker). Dersom pakken ikke er hentet innen fristen, vil den bli returnert (med mindre avsender tydelig har angitt på adressekortet/ transportetiketten at han gir avkall på pakken). Avsender må ved retur betale listepris som for tilsvarende ny pakke til vedkommende land.

Tidsgaranti: Nei

Ansvar: SDR 40 (ca. NOK 400) pr. pakke pluss SDR 4,50 (ca NOK 45) pr. kg. ved skade eller tap.

SDR er valutaform sammensatt av flere ulike valuta. Kursen kan du finne på Norges bank.

Maks vekt/maks mål: Pakker kan ikke ha lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm. Maks. vekt 20 kg. Enkelte land har lavere maksimumsvekt og -mål, så sjekk alltid hva mottakerlandet tillater.

Minimumsmål: 23 x 13 x 1 cm

Pris: Prisen beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende prisliste. Grunnpris pluss kilotillegg inntil 20 kg, to prissoner ”Europa” og ”Øvrige verden”. Eventuell eksportdeklarering er inkludert i prisen. Eventuell importdeklarering, toll og moms betales av mottakeren.

Merking: Pakke utland adressekort med tollpapirer-

Innpakking: Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, og det må tas hensyn til dette når emballasje skal vurderes. Emballasjen må være solid og passe stor i forhold til det som skal sendes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet.

Forbudt innhold: Pakkene kan ikke inneholde verdisaker som edelstener og edle metaller, mynt, sedler eller verdipapirer samt våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, sigaretter og andre tobakksvarer, og farlig gods. Innholdets markedsverdi kan ikke overstige NOK 100 000 pr pakke og maks NOK 1 000 000 pr pall/transportoppdrag. (Med transportoppdrag menes “den samlede leveransen ved et sendingstilfelle fra en avsender til et mottakerland”.) Avsenderen er ansvarlig for at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt å innføre i det aktuelle mottakerlandet. Sjekk hva som kan innføres i hvert land her.

Sporing: Til de fleste land i Europa og Nord-Amerika. Kontakt kundeservice på 22 03 00 00 for mer informasjon.

Tolldokumentasjon: Adressekort må kompletteres med tollfaktura, underskrevet for hånd. For sendinger med vareverdi over NOK 5000, samt varer som skal returneres, eller sendes midlertidig ut av Norge, f.eks. varer til reparasjon, skal det være med en utfylt tollfaktura.

Spesielle prisforhold: Posten har rett til å endre prisen som kompensasjon for økte drivstoffkostnader, valutaendringer og statlige pålegg eller andre forhold utenfor Postens kontroll, alternativt ta ut en avgift (drivstofftillegg) utover avtalt pris. Posten har rett til å endre denne avgiften uten forutgående varsel til kunden. Drivstofftillegget må spesifiseres på fakturaen og gjelder ordinære transporter og eventuelt også pallelaster.

Pakke utland med postoppkrav: Nei