Rekommandert brev

Bevis for innlevering og sikker utlevering

Du får kvittering for at du har levert brevet på Posten og vedkommende du sender til må vise legitimasjon når det hentes. Brevet kan spores i hele Norge.

Priser fra 1.1.2021

Prisen på brevet kommer an på størrelsen. 

  • SMÅ: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B5 (17,6 x 25 cm)
  • STORE: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B4 (25 x 35,3 cm)
  • MAXI: Mer enn 2 cm tykk eller konvoluttmål større enn B4 (25 x 35,3 cm)

Brevet kan veie maks 2 kilo.

Sendes hvor Små Store Maxi
Norge 205 250 345
Utland 230 295 500

Minimums- og maksimumsmål

Minimumsmålet er 9 x 14 cm.

Maksimumsmålet er 60 cm i lengde. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm.

Leveringstid

Når du sender rekommandert brev, er leveringstiden i Norge normalt 3 virkedager ved elektronisk varsling til mottaker.

Det tar 2 dager ekstra dersom vi ikke kan varsle mottaker elektronisk. Hvis mottakers mobilnummer eller epostadresse registreres ved innlevering, kan vi varsle elektronisk

I Europa er det 3-5 virkedager til landets grense, mens til resten av verden er det inntil 11 virkedager til landets grense.

Leveringstiden innen det enkelte land kommer i tillegg. Og dersom sendingen må tollbehandles, vil det påløpe ekstra tid.

Hva som kan sendes

Du kan ikke sende penger eller omsettelige verdipapirer. Til utlandet kan du ikke sende penger, gull, sølv, platina, edelstener eller andre verdigjenstander. Ut over det gjelder mottakerlandets egne innholdsbegrensninger. Les mer om hva du kan sende til hvert land her.

Kan jeg få andre til å hente en rekommandert sending?

Ja, på en av følgende måter:
1. Du kvitterer på meldeseddelen og lar den som skal hente sendingen få med seg din legitimasjon som dokumenterer at det er din underskrift. Også den som skal hente sendingen skriver under på meldeseddelen og legitimerer seg.

2. Dersom noen regelmessig henter rekommanderte sendinger for deg, bør du utstede et varig eller tidsbegrenset fullmaktskort. Her kan du lese mer om gyldige legitimasjoner og fullmaktskort.