Rekommandert brev

Rekommandert brev er løsningen som gir deg bevis for innlevering og sikker utlevering.


Det vil si at du får kvittering for at brevet er levert inn, vedkommende du sender til må vise legitimasjon når den hentes og, ikke minst, du kan spore brevet i hele Norge.

Prisen på brevet kommer an på størrelsen. 

  • SMÅ: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B5 (17,6 x 25 cm)
  • STORE: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B4 (25 x 35,3 cm)
  • MAXI: Mer enn 2 cm tykk eller konvoluttmål større enn B4 (25 x 35,3 cm)

 

Når du sender rekommandert brev er fremsendingstiden i Norge 2-3 virkedager. I Europa er det 3-5 virkedager til landets grense, mens til resten av verden er det inntil 11 virkedager til landets grense.

Fremsendingstiden innen det enkelte land kommer i tillegg. Og dersom sendingen må tollbehandles vil det påløpe ekstra tid.

Du kan ikke sende penger eller omsettelige verdipapirer. Til utlandet kan du ikke sende penger, gull, sølv, platina, edelstener eller andre verdigjenstander. Ut over det gjelder mottakerlandets egne innholdsbegrensninger. Les mer om hva du kan sende til hvert land her.

Kan jeg få andre til å hente en rekommandert sending?

Ja, på en av følgende måter:
1. Du kvitterer på meldeseddelen og lar den som skal hente sendingen få med seg din legitimasjon som dokumenterer at det er din underskrift. Også den som skal hente sendingen skriver under på meldeseddelen og legitimerer seg.

2. Dersom noen regelmessig henter rekommanderte sendinger for deg bør du utstede et varig eller tidsbegrenset fullmaktskort. Her kan du kan lese mer om gyldige legitimasjoner og fullmaktskort.