Til hovedinnhold

Sende pakke til utlandet

Med Carryon Cash kan du sende en pakke opptil 20 kilo.


Skal du sende en pakke til utlandet, kan du sende inntil 20 kilo. Pakken kan sendes til hele verden, mens sporing av pakken er begrenset til de fleste land i Europa og Nord-Amerika. Adressekort med tollfaktura kjøper du på postkontoret eller Post i Butikk.

Pakken kan ikke overstige 120x60x60.  Minimumsmålet er 23 x 13 x 1 cm. Enkelte land har lavere maksimumsmål, så sjekk alltid hva mottakerlandet tillater.

Søk informasjon om hva du kan sende til hvert enkelt land.

Finn riktig porto

Land i:
Vekt
Vekt

Pris

355389,-

Forbudt innhold og restriksjoner

Pakken må ikke inneholde våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, tobakksvarer, farlig gods eller verdifullt innhold som gull, sølv, edelsteiner, mynter, sedler eller verdipapirer.

Innholdet må heller ikke overstige en verdi på 100 000 kroner per pakke.

Se informasjon om hvilke regler som gjelder for hvilke land.

Tollpapirer

Alle pakker som sendes ut av Norge, må tollbehandles. Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at diverse tolldokumentasjon følger sendingen din. Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket. Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om sendingen.

Tollbestemmelser

I tillegg til adressekortet følger det med en tollfaktura som må fylles ut. Denne må underskrives for hånd. Du får adressekort med tolldokumenter på Posten.

Gavesendinger mellom privatpersoner må også utstyres med adressekort og tollfaktura som festes på sendingen. Det samme gjelder for pakker som skal sendes i retur, varer til reparasjon eller handelsvarer.

Les mer om hvordan du fyller ut tolldokumentene riktig og hvilke dokumenter du må fylle ut.

Fyll ut tollfaktura på forhånd og spar tid.