Sende pakke til utlandet

Med Carryon Cash kan du sende en pakke opp til 20 kilo og pakken kan spores.


Skal du sende en pakke til utlandet kan du sende inntil 20 kilo. Pakken kan sendes til hele verden, mens sporing av pakken er begrenset til de fleste land i Europa.
Adressekort med tollfaktura kjøper du på postkontoret eller Post i butikk.

Søk informasjon om hva du kan sende til hvert enkelt land.

Forklaring til pristabellen:

Europa, ekskludert Færøyene og Grønland: grunnpris 289 kroner, og 21 kroner per ekstra kilo.
Øvrige verden, inkludert Færøyene og Grønland: grunnpris 289 kroner, og 50 kroner per ekstra kilo.

Pris diverse tillegg (pr. pakke):
Håndteringstillegg*: 109 kroner
Pakker fra Svalbard: 218 kroner
Retur: Samme pris som for tilsvarende ny pakke.

* Håndteringstillegg gjelder:
- pakker med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm
- pakker uten ytre emballasje
- pakker i rulleform

Pakkens mål må være inntil 150 cm lang, og lengde + omkrets må ikke overstige 3 meter.
Minstemålet er 23x13x1 cm.

Ulovlig innhold

Pakken må ikke inneholde våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, tobakksvarer, farlig gods eller verdifullt innhold som gull, sølv, edelsteiner, mynter, sedler eller verdipapirer.
Innholdet må heller ikke overstige verdi på 100.000 kroner per pakke.
Hva som er tillatt å sende, kan variere fra land til land.

Enkelte land tillater lavere maksimumsmål og maksimumsvekt, samt at landene kan ha ulike regler for hva som er tillatt å sende.
For nærmere informasjon om hvilke regler som gjelder for hvilke land, søk her.

Tollinfo eksport

Alle pakker som sendes ut av Norge, må tollbehandles. Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at diverse tolldokumentasjon følger sendingen din. Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket.

Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om din forsendelse. Det er også viktig at du undersøker [hva som er tillatt innført i mottakerland] (link til landinformasjon), slik at din pakke kommer trygt frem.

Tollbestemmelser

Adressekortet må kompletteres med tollfaktura. Denne tollfakturaen må underskrives for hånd.

Disse sendingene må medfølge en utfylt tollfaktura:

  • Pakker med vareverdi over 5000 kroner.
  • Pakker som skal returneres.
  • Pakker som sendes midlertidig ut av Norge. Eksempelvis varer til reparasjon.

For gavesendinger mellom privatpersoner anbefaler vi alltid en utfylt tollfaktura vedlagt på pakken. Tollfaktura skal inneholde spesifikke opplysninger om innhold, verdi og det skal klart fremgå at det er en gave.

Forbudt innhold/ restriksjoner

Pakken må ikke inneholde: Våpen og deler, ammunisjon, levende dyr, levninger, sigaretter og andre tobakksvarer, eller farlig gods.
Pakken kan heller ikke ha verdifullt innhold som gull, sølv edelsteiner, mynter, sedler eller verdipapirer.