Til hovedinnhold

Sende pakke til utlandet

Med Carryon Cash kan du sende en pakke opptil 20 kilo.


Skal du sende en pakke til utlandet, kan du sende inntil 20 kilo. Pakken kan sendes til hele verden, mens sporing av pakken er begrenset til de fleste land i Europa og Nord-Amerika. Adressekort med tollfaktura kjøper du på postkontoret eller Post i Butikk.

Søk informasjon om hva du kan sende til hvert enkelt land.

Finn riktig porto

Land i:
Vekt
Vekt

Pris

355389,-

Forklaring til priskalkulatoren:

Europa er ekskludert Færøyene og Grønland.

Pris diverse tillegg (pr. pakke):
Håndteringstillegg*: 125 kroner
Pakker fra Svalbard: 281 kroner
Retur: Samme pris som for tilsvarende ny pakke

* Håndteringstillegg gjelder:
- pakker med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm
- pakker uten ytre emballasje
- pakker i rulleform

Pakken kan være inntil 150 cm lang, og lengde + omkrets må ikke overstige 3 meter. Minimumsmålet er 23 x 13 x 1 cm.
Enkelte land har lavere maksimumsmål, så sjekk alltid hva mottakerlandet tillater.

Forbudt innhold og restriksjoner

Pakken må ikke inneholde våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, tobakksvarer, farlig gods eller verdifullt innhold som gull, sølv, edelsteiner, mynter, sedler eller verdipapirer.

Innholdet må heller ikke overstige en verdi på 100 000 kroner per pakke.

For nærmere informasjon om hvilke regler som gjelder for hvilke land, søk her.

Tollpapirer

Alle pakker som sendes ut av Norge, må tollbehandles. Tollmyndighetene, både i Norge og i mottakerlandene, stiller krav til at diverse tolldokumentasjon følger sendingen din. Om opplysninger savnes eller om dokumentene er mangelfullt utfylt, kan forsendelsen din bli forsinket. Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om sendingen.

Tollbestemmelser

I tillegg til adressekortet følger det med en tollfaktura som fylles ut. Denne må underskrives for hånd.

Med disse sendingene må det alltid være med en  tollfaktura:

  • Pakker med vareverdi over 5000 kroner.
  • Pakker som skal returneres.
  • Pakker som sendes midlertidig ut av Norge. Eksempelvis varer til reparasjon.

For gavesendinger mellom privatpersoner anbefaler vi alltid en utfylt tollfaktura vedlagt på pakken. Tollfaktura skal inneholde spesifikke opplysninger om innhold, verdi og det skal klart fremgå at det er en gave.

Les mer om hvordan du fyller ut tolldokumentene riktig og hvilke dokumenter du må fylle ut.