Til hovedinnhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Velkommen til kundeservice. Her finner du de mest stilte spørsmålene.
Du kan også ringe eller chatte med oss, om du ikke finner det du leter etter.

Ofte stilte spørsmål

 • Jeg savner et brev

  Et vanlig brev har ingen sporingspunkter. Dersom brevet ikke har kommet frem innen forventet tid, kan det være flere årsaker:

  • Det kan være feil eller mangelfull adresse.
  • Det kan ha oppstått forsinkelser i transport eller distribusjon.
  • Brevet kan være feilsendt eller returnert.
  • Det kan være benyttet en annen distributør.

  Vi anbefaler derfor at du gir brevet litt ekstra tid og eventuelt tar kontakt med avsender for å undersøke hvilken distributør de har benyttet.

 • Jeg savner en pakke

  Er det en liten pakke som er frankert med frimerker, se svaret for "Jeg savner et brev".

  Er det en sporbar pakke, kan du sjekke pakkens status i sporingen. Se ofte stilte spørsmål om sporing.

  Opplever du at det går litt tid etter siste oppgitte spor, kan det være at pakken er underveis mellom terminalene våre.

  For hjelp eller etterspørsel av en pakke, kan du kontakte kundeservice.

 • Hvordan finner jeg hvilket hentested som tilhører min adresse?

  I vårt adressesøk kan du finne hvilket hentested som er knyttet til adressen din.

  I søket får du listet opp alle adressene inkludert husnummer og tilhørende postnummer.
  Holder du markøren over adressen vil du se hentested (for pakker og store sendinger).

 • Hvor finner jeg innleveringsfrister og nærmeste innleveringspostkasse?

  Du vil finne innleveringsfristene til det enkelte postkontor, Post i butikk og innleveringskasse ved å søke opp enheten i vår kartløsning. Her finner du i tillegg innleveringsfristene, åpningstider og tjenester.

 • Hva er hentefristen på sendinger jeg må hente på Posten?

  Fristen for å hente pakker og andre sendinger på postkontorene er 14 dager. Dersom du ikke henter sendingen innen 14 dager blir sendingen returnert til avsender.
  Vi sender ut to varsler. Hentemelding ved ankomst og en påminnelse. På mange av våre sendinger vil du bli varslet på SMS, epost eller i Digipost. Dersom sender har valgt flere varslinger kan du få flere varsler underveis fra pakken er innlevert.
  I forbindelse med julehøytiden tar vi hensyn til de mange høytidsdagene og gir sendingen noen ekstra dager.

  Avsender eier sendingen til den er utlevert og har krav på å få den tilbake hvis den ikke er hentet innen fristen på 14 dager. Postkontorene trenger også plassen til andre pakker og brev som hele tiden ankommer.

  Poste Restante: Hentefrist for brevsendinger er 3 uker. Post som har hentemelding følger ordinær hentefrist, for eksempel pakker og Rekommanderte brev.

 • Må jeg melde til Folkeregisteret når jeg har meldt ny adresse til Posten?

  Ja, du må selv melde flytting til Folkeregisteret. Når du melder til Posten om din adresse/nye adresse er det for å sikre at posten din sendes til ny adresse i den perioden du ønsker og at vi finner frem til deg på oppgitt adresse når post med ditt navn og (ny) adresse skal leveres.

 • Må jeg søke Posten for å flytte postkasse eller sette opp en ny?

  Ja. Det er viktig at vi får en forespørsel fra deg hvor du ønsker å sette opp en postkasse eller ønsker å flytte den du har. Du vil få en godkjenning når plasseringen er godkjent. Da det er flere hensyn å ta når det gjelder plassering, vil posten i noen tilfeller anvise en annen plassering enn ønsket.

 • Jeg har fått regning på manglende frakt på en sending. Hva betyr det?

  Vi foretar vekt og fraktkontroll på sendinger som blir innlevert til Posten. Det det er betalt for lite ut i fra vekt og størrelse sender vi ut regning på manglende beløp samt ett gebyr. I de aller fleste tilfeller vil regningen gå til avsender.
  I noen tilfeller, hvor avsender ikke er oppgitt på sendingen, vil regning gå til mottaker.

 • Hvilke regler gjelder når jeg skal motta en sending fra utlandet?

  Alle sendinger fra utlandet og som kan ha tollpliktig innhold vil bli tollbehandlet/tollvurdert.

  Private gaver med verdi inntil kr 1000 er som oftest toll og avgiftsfrie så fremt de ikke inneholder eks alkohol og tobakksvarer

  For all annen import hvor verdien er kr 350 (inkludert frakt og forsikring) eller mer må du som oftest betale mva (ev andre avgifter) til staten. Posten fortoller sendingen for deg mot betaling av tollklaring.

  Vær obs på at det er svært strenge regler for privatimport av legemidler.

Klage og reklamasjon

 • Hvordan kan jeg levere reklamasjon og klager?

  Du kan fremsette klagen din både muntlig og skriftlig.
  Velger du å levere skriftlig klage kan du benytte dette klageskjemaet. Du kan også levere inn skriftlig klage til postkontor, Post i Butikk eller landpostbud.
  Tar du kontakt med Kundeservice på telefon 22 03 00 00 kan vi veilede deg med utforming av din klage, gi deg informasjon og om mulig gi deg avgjørelse på din klage samme dag.

  Ønsker du å sende oss klage pr brev er postadresse:
  Posten og Bring kundeservice
  Postboks 1883
  4686 Kristiansand

  Ved etterspørsel eller skade på brev, pakker eller gods er det normalt avsender som bør sette frem reklamasjonen.

 • Hva er behandlingstiden?

  Ved muntlig henvendelse kan vi mulig gi deg svar og avgjøre din klage samme dag.
  Skriftlige klager skal som hovedregel være avgjort innen 14 virkedager og senest innen 30 dager.
  Under visse forhold hender det at vi trenger mer tid, da vil vi informere deg gjennom ett foreløpig svar.

 • Kan jeg anke?

  I begrunnelsen du får, skal det gå frem hvilke regler og retningslinjer som er lagt til grunn for de vurderinger vi har gjort i din klage. Dersom du ikke har fått medhold kan du be om ny behandling av din klage.

 • Hva betyr Force majeure?

  Force majeure er uforutsette hendelser som ikke kan avverges. Dette er for eksempel: brann, krigsutbrudd, naturkatastrofer, streik, ras og vær som hindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.
  For eksempel vil brev, pakker og gods som blir forsinket på grunn av ras, storm eller stengte veier komme inn under force majeure.

 • Vilkår for Postens tjenester

Sporing

 • Kan jeg spore alle sendinger?

  Har du referanse, sendings- eller kollinummer på en sending, kan du spore. Ofte får mottaker tilsendt nummeret på SMS eller e-post fra sender, eller du blir varslet av Posten.

  Våre pakketjenester kan du spore i Norge og i de fleste land i Europa. Det omfatter også pakker fra utlandet. Du kan følge pakkene i vår sporingstjeneste helt frem til levering.

  Rekommanderte brev:
  Kan spores i Norge fra innlevering til utlevering. Dersom sendingen skal til utlandet, kan du følge sendingen fra innlevering til den forlater Norge. Sendingen er likevel under transport og blir sendt til adressen den er til.

  Pakke i postkassen:
  Sendingen kan følges og spores fra innlevering til utlevering i postkassen.

  Prime Exprès fra utlandet til adresser i Norge:
  Ved ankomst i Norge påfører vi sendingen en unik sporingsbrikke. Sendingen kan da spores fra ankomst i Norge frem til utlevering på Posten.

 • Når får jeg sendingen min?

  I sporingen kan du se om pakken din er innlevert, er underveis, ankommet eller utlevert. Opplever du at det går litt tid mellom siste oppgitte spor til ny hendelse kan det være at sendingen din er underveis mellom våre terminaler. Om du kjenner leveringstiden kan det være svaret.
  Leveringstiden har sammenheng med hvilken tjeneste og avstand.
  Eksempel:
  1: Ekspress over natten: Leveringstid for de aller fleste steder er én dag. Disse pakkene sendes med fly over lengre strekninger.
  2: Bedriftspakke, På døren m.fl. bruker 1-4 virkedager avhengig av strekning.
  3: Norgespakken og Servicepakken m.fl. bruker normalt 2-5 virkedager avhengig av strekning

  Dersom det oppstår forsinkelser på enkelte strekninger, vil det på noen av tjenestene sendes varsel til mottaker. Får du ikke slike varsel, kan du finne varslet forsinkelser her.

 • Hvor kan jeg hente sendingen min?

  Alle sendinger som mottaker må hente, kommer til hentestedet som er knyttet til mottakers adresse. Du vil bli varslet om hentested ved hentemelding. Sporer du sendingen, vil du normalt se hvilket hentested sendingen har kommet til.
  Kjenner du ikke til hentestedet for din adresse, finner du det under Postens adressesøk.
  Våre terminaler er ikke hentested for brev eller pakker. Her foregår kun sortering og omlasting.
  Bor du i bynære strøk og ønsker den levert på døren, kan du bestille levering her.
  Har du Landpostbud, kan budet levere sendingen til deg – les mer her.
 • Hvorfor kommer det ikke flere hendelser på sendingen min?

  Den siste hendelse du ser i sporingen er den siste registrering vi har i sporingsøyeblikket. Hendelser oppdateres umiddelbart ved ny registrering.
  Sendingen vil ikke få nye hendelser når vi sender mellom våre terminaler (hovedstrekning). Det kan derfor gå 1-4 dager avhengig av strekning og transportmåte før du ser nye hendelser i sporingen.
  Er pakken din registrert som ankommet på terminal, vil den normalt bli utkjørt samme dag eller bli tilgjengelig på ditt hentekontor neste dag. Leveringsmåte avhenger av type sending og transportmåte.

 • Hva betyr det at sendingen min er stoppet for importbehandling?

  Alle sendinger til og fra utlandet skal i utgangspunktet tollklareres, unntak er enkle brevsendinger. Hvis siste sporingshendelse viser at sendingen din er til importbehandling, betyr det at din utenlandssending ligger hos Postens fortollingskontor hvor det skal undersøkes om sendingen blir avgiftsfri eller må fortolles. Følger alle nødvendige dokumenter med sendingen, tollklareres den og videresendes til hentestedet ditt.  

  Dersom fortollingsdokumentasjon mangler, eller det ikke finnes informasjon om innhold og verdi, eventuelt andre avvik, blir du kontaktet med SMS eller brev om årsak og hva du må gjøre. Du får nytt varsel når sendingen er klar til å hentes på Posten.

  Det er mulig å gjøre fortollingen selv, men vær da oppmerksom på at sendingen din må ligge på Postens tollager inntil bekreftet fortolling er forevist Posten. Administrative kostnader for registering, lagring og korrespondanse forbundet med egenfortolling, vil vi belaste deg ved utlevering. Prisen for egenfortolling ligger på samme pris som om Posten skulle utføre en forenklet fortolling.

  Her finner du mer informasjon om å motta sendinger fra utlandet, samt fortollingsprosess og priser. Se også hva Tollvesenet skriver om å fortolle selv.