Årets julefilm fra Posten

Dette er en kjærlighetshistorie til klima, og en lovnad om å gjøre alt vi kan for å nå klimamålene. For vi er en del av problemet, og må derfor være en del av løsningen. Fra ord, til handling.