Til hovedinnhold

A-post og B-post er slått sammen

Fra 1. januar 2018 skiller vi ikke lenger mellom A-prioritert og B-økonomi.


Sammenslåingen innebærer dette:

 • A- og B-post skifter navn. Nå heter det rett og slett «post».
 • Veiledende leveringstid for all post frankert med frimerker er to virkedager i hele Norge.
 • Til Europa er leveringstiden 3–7 virkedager, og til resten av verden 5–9 virkedager. 
 • Post til utlandet må merkes med "Priority" for at den skal bli sendt på raskeste måte. 
 • Én prisliste gjelder for all post frankert med frimerker, altså brev og små pakker opptil to kilo. Se prisene nedenfor.
 • Gamle frimerker kan fortsatt brukes. Se mer info under "Ofte stilte spørsmål".

Priser gjeldende fra 1. januar 2018

I Norge

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g  14,– 48,– 80,–
50 g 21,–  48,– 80,–
100 g 24,– 48,– 80,–
350 g 38,– 48,– 80,–
1000 g 74,– 85,– 115,–
2000 g 115,– 120,– 155,–
 

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt. Les mer om mål og vekt.

Til Europa

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 18,– 60,– 105,–
50 g 27,– 60,– 105,–
100 g 31,– 60,– 105,–
350 g 49,– 60,– 105,–
1000 g 96,– 110,– 150,–
2000 g 150,– 155,– 200,–


Utenfor Europa

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 22,– 75,– 130,–
50 g 34,– 75,– 130,–
100 g 38,– 75,– 130,–
350 g 61,– 75,– 130,–
1000 g 118,– 135,– 185,–
2000 g 185,– 190,– 250,–

Ofte stilte spørsmål

 • Hva betyr det at A- og B-post slås sammen til post med to dagers leveringstid?

  Det vil si at Postens målsetting er at all post i Norge skal sendes frem på to virkedager over hele landet. Postlegger du et brev mandag, skal det være fremme på onsdag. Et brev postlagt på fredag skal være fremme tirsdag.

 • Hva med post til utlandet?

  Til utlandet vil posten sendes som «Priority» som er raskeste måte å sende post til utlandet på. Post til utlandet må alltid merkes med «Priority» for at den skal bli sendt på raskeste måte.

 • Hvordan påvirker endringen oss som mottar post?

  Alle husstander vil fortsatt få post fem dager i uken, mandag til fredag.

 • Hva skjer med aviser som leveres av Posten?

  De aller fleste vil motta dagsferske aviser som i dag. Unntaket er aviser som blir sendt mellom de ulike landsdelelene.

 • Hva hvis jeg skal sende noe som haster?

  Vi vil fortsatt ha bud- og ekspresstjenester når du trenger raskere leveringstid enn to dager.

 • Kan jeg fortsatt bruke gamle A-frimerker?

  Valørløse A-frimerker kan brukes på vanlig måte etter nyttår. De får samme verdi som ny pris for sending av brev opptil 20 g. Dette gjelder både innland, Europa og verden.

 • Kan jeg fortsatt bruke gamle B-frimerker?

  Valørløse B-frimerker kan brukes etter nyttår, men skal fases ut på sikt. Frimerkene får samme verdi som ny pris for «innland».

  Hele ruller av valørløse B-frimerker kan byttes inn gebyrfritt på postkontor eller ved å ta kontakt med Frimerketjenesten.