Til hovedinnhold

Vilkår for Flyttehjelpen


Posten Norge AS sender automatisk flyttemelding med min gamle og nye adresse, samt eventuell øvrig informasjon jeg registrerte på sidene, til kontaktene jeg har meldt inn. Fødselsnummer utleveres til mottagerne som kan benytte dette i henhold til POL § 12.

Navn, adresse, postnummer og poststed blir overført fra min registrering i Postens omadresseringstjeneste til flyttehjelpen. I tillegg blir jeg bedt om e-postadresse og/eller telefonnummer hvis dette ikke er fylt ut i omadresseringstjenesten.

Flyttehjelpen videreformidler mitt navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse til de tilbyderne jeg har krysset av for, der det er uttrykkelig informert i Flyttehjelpen om at tilbyderen kan følge meg opp. Disse kan ringe meg og/eller sende meg e-post eller brev kun for å følge opp tilbudet fra Postens flyttehjelp.

Flyttehjelpen kan sende meg e-post på vegne av tilbydere jeg har krysset av for.

Postens preferansebase er et register for å registrere ønsker om reklame. Flyttehjelpen er en del av denne basen, og ved registrering i flyttehjelpen registreres informasjonen også i Postens Preferansebase.

I tillegg til valgte tilbud i flyttehjelpen, vil jeg motta informasjon og tilbud formidlet via Postens preferansebase, pr e-post eller brev. Jeg kan enkelt melde meg av denne tjenesten.