Vilkår for Flyttehjelpen

Til kontaktene jeg har meldt inn i Flyttehjelpen sender Posten Norge AS automatisk flyttemelding med min gamle og nye adresse, samt eventuell øvrig informasjon jeg registrerte. Fødselsnummer utleveres til mottagerne som kan benytte dette i henhold til POL § 12.

Navn, adresse, postnummer og poststed blir overført fra min registrering i Postens omadresseringstjeneste til Flyttehjelpen. I tillegg blir jeg bedt om e-postadresse og/eller telefonnummer hvis dette ikke er fylt ut i omadresseringstjenesten.

Flyttehjelpen videreformidler mitt navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse til de tilbyderne jeg har krysset av for, der det er uttrykkelig informert i Flyttehjelpen om at tilbyderen kan følge meg opp. Disse kan ringe meg og/eller sende meg e-post eller brev kun for å følge opp tilbudet fra Postens flyttehjelp.

Flyttehjelpen kan sende meg e-post på vegne av tilbydere jeg har krysset av for.

Postens preferansebase er et register for å registrere ønsker om reklame. Flyttehjelpen er en del av denne basen, og ved registrering i flyttehjelpen registreres informasjonen også i Postens Preferansebase.

I tillegg til valgte tilbud i Flyttehjelpen, vil jeg motta informasjon og tilbud formidlet via Postens preferansebase, per e-post eller brev. Jeg kan enkelt melde meg av denne tjenesten.