Arkiv frimerkeprogram 2015

Frimerkeprogram 2015

2. januar 2015

Fugler

Blåmeisen (Cyanistes caeruleus) finner vi over hele landet til Narvik i nord. Bestanden øker, ulike kilder beregner antallet blåmeis i Norge til mellom 50 000 og 100 000 par.

2. januar 2015

Ville dyr i Noreg

Hubroen er den store rovfuglen som er sjølve symbolet på klokskap og lærdom. Alt frå store forlagshus til Harry Potter har nytta seg av ulike typar ugler for å styrke profilen med kunnskap og klokskap.

20. februar 2015

Norges Røde Kors 150 år

Posten feirer det norske Røde Kors-jubileet med fire frimerker. Landet største humanitære organisasjon fortjener virkelig feiringen.

10. april 2015

Halden 350 år

Halden har en spennende historie bak seg. Fra 1665 het byen Frederikshald, oppkalt etter den danske kong Frederik III.

16. april 2015

Anders B. Wilse 150 år

Vår legendariske fotograf Anders Beer Wilse ble født i Flekkefjord 12. juni 1865 og vokste opp i den travle seilskutebyen Kragerø.

5. juni 2015

Gammelt leketøy (Europafrimerker)

Jenter som vokste opp på femti- og seksti-tallet drømte om Annedukken. Jeg husker at mor vant en Annedukke på en basar. Til dukken fulgte det en full Telemarksbunad, brodert av det lokale helselaget.

5. juni 2015

Fyrtårn

Kvitsøy fyr, Rogaland Oppretta i 1700, automatisert og avfolka i 1969. Utanfor Stavanger ligg fyret som har sikra innseglinga til byen i over 300 år.

5. juni 2015

Halfdan Kjerulf 200 år - Agnar Mykle 100 år

Halfdan Kjerulf (1815-1868) Kjerulf la grunnlaget for norsk mannskorsang og den norske romansen.

3. oktober 2015

Høyesterett 200 år

Vår eigen norske Høgsterett vart offisielt opna 30. juni 1815. Men alt året før var det nedfelt i Grunnlova at «Høiesteret dømmer i sidste Instans».

3. oktober 2015

Fugler

Praktærfugl (Somateria spectabilis) Denne arten av andefamilien er litt mindre enn ærfuglen, men mer fargerik.

3. oktober 2015

Bergen Filharmoniske Orkester 250 år

Musikselskabet Harmoniens Orkester ble stiftet i 1765, og med sin lange historie er orkesteret et av de eldste i verden.

13. november 2015

Posthorn

I 2001 designet Enzo Finger og Sverre Morken den moderne offsetutgaven av verdens lengstlevende frimerkeserie, en serie som startet så tidlig som i 1872.

13. november 2015

Julefrimerker

Heilt frå 1870-talet har juleposten og julekorta vore ein viktig del av norsk juletradisjon.